Perunantyvi- Ja Märkämätä
Tieteellinen nimi
Pectobacterium atrosepticum


© MTT Asko Hannukkala

Tunnistus
Tyvi- ja märkämätä on useiden eri bakteerien aiheuttama tautiryhmä, jonka oireet voivat vaihdella suuresti kasvukaudesta, perunalajikkeesta ja bakteerilajista riippuen. Tyypillinen tyvimätä ilmenee kiiltävänmustana pahanhajuisena bakteerilimana varsien tyvillä. Tyypillistä tyvimätää aiheuttaa Pectobacterium atrosepticum-bakteeri. Samanlaisia oireita aiheuttavat myös Suomessa 2000-luvun puolivälin jälkeen yleistyneet Dickeya-suvun bakteerit. Dickeya-bakteerit voivat lisäksi aiheuttaa versojen lakastumista ja kitukasvuisuutta. Mätäneminen saattaa myös alkaa kasvin yläosista ilman että tyvellä näkyy oireita. Toisinaan mädäntyminen näkyy vain halkaistussa varressa ilma että varren ulkopuolella on mätänemisoireita.Dickeya-tyvimätään ei aina liity tyypillistä etovaa hajua. Myös Pectobacterium carotovorum voi joissakin oloissa aiheuttaa tyvimädän kaltaisia oireita. Kaikki bakteerilajit mädännyttävät mukuloita pellossa ja varastossa.


© MTT Asko Hannukkala
Tyypillinen Pectobacterium atrosepticum-tyvimätä näkyy kiiltävänmustana mätänä varsien tyvillä


© MTT Asko Hannukkala
Dickeya-bakteerien aiheuttama tyvimätä voi lisäksi näkyä mätänä latvuksissa, kasvien yleisenä nuutumisena ja johtosolukon mätänemisenä, jolloin varren pinnalla ei aina ole mätäoireita

Elintavat
Tyvi- ja märkämätä leviää lohkolle piilotartuntaa kantavan siemenperunan mukana. Pectobacterium-lajit leviävät maassa mädäntyvästä emomukulasta satomukuloiden pinnalle vesivirtausten mukana. Satomukuloihin bakteerit pääsevät vain haavojen tai avointen korkkihuokosten kautta. Tyvimätäbakteerit pystyvät kulkeutumaan satomukuloihin myös rönsyjä pitkin, jolloin ne päätyvät suoraan satomukulan johtojänteisiin. Kesällä tapahtunut tartunta aiheuttaa mukuloiden mätänemisen yleensä vasta varastossa tai tauti puhkeaa seuraavana vuonna, jos tartunnan saanutta satoa käytetään siemeneksi. Dickeya-lajit leviät perunan juurten kautta nopeasti koko kasviin ja tauti siirtyy herkästi kasvista toiseen. Dickeya ilmeneekin usein tautisten kasvien muodostamina pesäkkeinä pellossa. Bakteerit voivat levitä pellossa myös sateiden aikaansaamien aerosolien mukana. Ilmeisesti erilaiset hyönteisetkin voivat levittää bakteereita. Sadonkorjuun ja käsittelyn aikana bakteerit leviät herkästi mukulasta toiseen, jos sadon seassa on mädäntyneitä mukuloita. Varastoinnin aikana bakteerit leviät herkästi mukulasta toiseen.


© MTT Asko Hannukkala
Bakteerit tunkeutuvat mukulaan usein korkkihuokosista tai haavoista, jolloin mätäneminen voi alkaa eri puolilta mukulaa. Jos bakteerit kulkeutuvat mukulaan rönsyjä pitkin, mätäneminen alkaa usein mukulan rönsypäästä.

Vioitus
Pectobacterium atrosepticum on aiheuttanut ongelmia lähinnä siemenperunan tuotannolle. Taudinaiheuttaja ei pellossa aiheuta yleensä suuria satotappioita. Tyvimätäisten kasvien takia siemenperunan laatuluokka laskee tai erä ei kelpaa lainkaan siemeneksi. Pectobacterium-lajit voivat aiheuttaa suurissa perunavarastoissa huomattavia varastohävikkejä ja ongelmia mätänemättömän sadon käyttölaadussa. Dickeya-lajit pystyvät leviämään nopeasti myös kasvukaudella ja koeoloissa ne ovat johtaneet jopa 50% kilomääräisiin satotappioihin, kun kasvit kuolevat ennenaikaisesti.

Tarkkailu
Siemenperunan tuotannossa tyvimädän esiintymiselle on asetettu siemenöluokkakohtaiset raja-arvot.

Torjunta
Tyvi- ja märkämätää vastaan ei ole suoria torjuntakeinoja. Taudin hallintaan ei liioin ole yhtä yksittäistä toimintamallia. vaan tarvitaan joukko erilaisia viljelytekniikkaan, hygieniaan ja työkäytäntöihin liittyviä toimenpiteitä. Tyvi- ja märkämädästä koituvat ongelmat pysyvät mahdollisimman pieninä kun: 1. Käytetään korkealuokkaista, mieluiten bakteerimäärältään testattua siemenperunaa. 2. Vältetään perunoiden säilyttämistä ja kuljettamista lämpimässä eikä siemenperunaa varastoida suursäkeissä tilalla ennen istutusta. 3. Estetään kosteuden kertyminen mukuloiden pinnalle ja huolehditaan hyvästä tuuletuksesta ennen varastointia, varastoinnin aikana, kuljetuksissa ja välivarastoinnissa ennen istutusta. 4. Huolehditaan välineiden kunnollisesta puhdistamisesta.

© MTT 2011