Perunaseitti
Tieteellinen nimi
Rhizoctonia solani


© MTT Asko Hannukkala

Tunnistus
Perunaseitti vahingoittaa suoraan vain perunan maanalaisia lehtivihreättömiä osia, mutta vaurioiden seuraukset näkyvät myös versojen kehityksessä. Mukuloissa tauti ilmenee levymäisinä sienen rihmastopahkoina, seittirupena, joka on ruokaperunassa lievä ulkonäköhaitta. Idätyksen aikana seitti vaurioittaa kehittyviä ituja. Istutuksen jälkeen siemenperunassa tai maassa esiintyvä taudinaiheuttaja alkaa tuhota itujen ja kehittyvien rönsyjen nuorimpia osia. Verson tyvelle voi kehittyä ruskeita versolaikkuja, versojen kasvu hidastuu tai versot kuolevat. Seitin vaivaama kasvusto on aukkoinen ja kehittyy epätasaisesti. Seitti hidastaa myös rönsyjen kasvua ja seurauksena mukulat kehittyvät tiiviiksi ryppääksi lähelle verson tyveä. Mukuloista kasvaa epämuotoisia ja ne vihertyvät auringonvalossa. Seitti vaurioittaa myös kehittyviä mukuloita, joihin muodostuu rosopintaisia vakoja tai niistä kehittyy täysin muodottomia. Rönsyjen eriasteinen vaurioituminen johtaa kehittyvien mukuloiden epätasaiseen kokojakaumaan. Keskikesällä varsien tyvillä voi kasvaa seittimäistä harmaata sienirihmastoa, joka ei varsinaisesti vioita kasvia. Loppukesällä lehtihankoihin tai versojen tyville voi kehittyä vihreitä ilmamukuloita, koska kasvin yhteyttämä tärkkelys ei pääse kulkeutumaan mukuloihin. Samalla kasvin lehdet usein käpristyvät ja muuttuvat koviksi liian tärkkelyspitoisuuden takia.


© MTT Asko Hannukkala
Mukuloissa tauti ilmenee levymäisinä sienen rihmastopahkoina, seittirupena. Istutuksen jälkeentaudinaiheuttaja alkaa tuhota itujen ja kehittyvien rönsyjen nuorimpia osia.


© MTT Asko Hannukkala
Verson tyvelle kehittyy ruskeita versolaikkuja. Keskikesällä varsien tyvillä voi kasvaa seittimäistä harmaata sienirihmastoa. Loppukesällä lehtihankoihin tai versojen tyville kehittyy vihreitä ilmamukuloita.

Elintavat
Perunaseitti leviää mukulassa kuoren pinnalla levymäisinä, helposti irtoavina, ruskeina rihmastokasoina eli seittirupena. Kosteissa oloissa pahkat aktivoituvat ja alkavat kasvattaa paksua seittimäistä sienirihmastoa, joka nopeasti leviää ja vahingoittaa nuoria versojen ja rönsyjen alkuja. Seitin rihmastopahkat voivat säilyä myös maassa muutamia vuosia ja perunan istutuksen jälkeen maassa olevat pahkat aktivoituvat aiheuttaen samanlaista vioitusta kuin siemenperunassa leviävät pahkat. Keskikesällä varsien tyville muodostuu kosteissa oloissa vaaleanharmaata tiivistä seittirihmastoa, jossa muodostuvat taudinaiheuttajan suvulliset kantaitiöt. Suvulliset itiöt eivät ilmeisesti levitä tautia, mutta voivat lisätä tautikantojen perinnöllistä muuntelua. Loppukesällä sienen rihmastopahkoja muodostuu rönsyissä juurissa ja mukuloissa. Mukuloiden mukana tauti leviää uusille kasvupaikoille ja maahan jäävät rihmastopahkat ylläpitävät tautia. Perunaseitti tekee tuhojaan erityisesti oloissa, jotka stressaavat perunan kehitystä. Viileä alkukesä ja perunan hidas taimettuminen lisäävät merkittävästi tautia. Samoin kesän kuivuus- ja hellejaksot, jotka heikentävät perunan kasvua. Satomukuloihin tulee runsaasti seittirupea, jos nosto viivästyy varsiston tuleentumisen tai pakkotuleennuttamisen jälkeen.

Vioitus
Tauti heikentää ensisijaisesti mukulasadon ulkoista laatua ja verottaa ankarasti ruokaperunaksi kelpaavan sadon määrää, vaikka se ei alentaisi merkittävästi sadon kokonaismäärää. Seitin vaikutuksesta myös tärkkelyssato alenee. Rikkakasvit voivat päästä vallalle aukkoisissa kasvustoissa. Seittitartunnan on osoitettu altistavan kasvit myös tyvimätävaurioille.


© MTT Asko Hannukkala
Satomukuloiden kokojakauma on hyvin epätasainen, osa mukuloista vihertyy ja kehittyy epämuotoisiksi

Tarkkailu
Perunaseitin esiintymiselle ei ole asetettu yksiselitteisiä kynnysarvoja. Sekä ruoka- että siemenperunassa rajat taudin esiintymiselle ovat varsin väljät. Siemenperunan peittaus on perusteltua, jos siemenperunassa näkyy seittirupea. MTT:n kokemusten mukaan 3 – 5 seittipahkaa siemenmukulassa pystyy aiheuttamaan paljon erilaisia laatuvikoja peittaamattomalla siemenellä tuotetussa sadossa.

Torjunta
Siementartuntaa voi torjua tehokkaasti kemiallisilla peittausaineilla. Torjuntaan on rekisteröity useita valmisteita, jotka antavat hyvän suojan. Peittausaineet eivät tehoa maasta leviävään seittiin. Siemenperunan peittaukseen on käytössä joukko erilaisia menetelmiä. Torjuntateho on hyvä, jos valmiste saadaan levitetyksi mahdollisimman tasaisesti koko mukulan pinnalle.

Linkit
Helsingin yliopisto, Perunaseittihankkeen keskeiset johtopäätelmät

© MTT 2011