Ristikukkaisten Härmä
Tieteellinen nimi
Erysiphe cruciferarum

Kuvaus
Päivitetty 14.5. 2012

Selite
Ristikukkaisten härmällä ei ole ollut yleensä suurta taloudellista merkitystä, mutta lämpiminä kesinä se voi runsastua loppukesällä. Vuosien 2007 - 2009 tautikartoituksessa härmää oli 20%:lla tutkituista pelloista.


© Asko Hannukkala

Tunnistus
Härmä ilmenee öljykasvien varsissa ja lehdissä yleensä lähes huomaamattomana, puuterimaisena, hentona kasvustona. Lämpimissä oloissa härmä voi nopesti runsastua. Esimerkiksi 2010 tautia esiintyi Uudellamaalla paikoin niin runsaasti, että massoittain likaisen valkoista itiöpölyä kertyi puinnin yhteydessä työkoneiden pinnoille.

Torjunta
Ristikukkaisten härmän kemiallinen torjunta ei ole tarpeen. Öljykasvilajien ja -lajikkeidn välillä näyttää olevan eroja härmänkestävyydessä. Tutkimustietoa kesträvyydestä on hyvin vähän.

© MTT 2011