Taimipolte Ja Tyvilaikku
Tieteellinen nimi
Rhizoctonia solani

Kuvaus
Päivitetty 14.5.2012

Selite
Pääasiallinen taimipoltteen aiheuttaja öljykasveilla on maasta leviävä Rhizoctonia solani-sieni. Sama sienilaji vioittaa eri tavoin monia pelto- ja puutarhakasveja. Rhizoctonia yksin tai yhdessä Fusarium- ja Thielaviopsis basicola-sienten kanssa aiheuttaa lisäksi täyskasvuisissa kasveissa tyvilaikkua ja tuhoaa niiden juuria. Tyvilaikkua on esiintynyt yleisesti jo 1980-luvulla ja 2007–2009 sitä löytyi miltei kaikilta tutkituilta pelloilta.


© Asko Hannukkala
Rhizoctonia solani aiheuttaa nuorissa kasveissa taimipoltetta. Monesti taimet katkeavat vioituskohdasta ja kuolevat.


© Asko Hannukkala
Täyskokoisten kasvien tyviosiin ja juuriin R. solani aiheuttaa erilaisia kuoliolaikkuja. Pahimmillaan juuret mustuvat ja menettävät toimintakykynsä.

Torjunta
Tehokkaita torjuntakeinoja ei ole. Hyvä viljelykierto vähentää taimipolte- ja tyvilaikkuriskiä. R. solani-sienellä on melko paljon erilaisia isäntäkasveja, mikä vaikeuttaa hyvän viljelykierron toteuttamista.

© MTT 2011