Mustalaikku
Tieteellinen nimi
Alternaria brassicae

Kuvaus
Päivitetty 12.5.2012

Selite
Mustalaikkua aiheuttavat lisäksi A. brassicicola-, A. alternata- ja A. raphani-sienet. Tautia esiintyy kukinnan jälkeen verraten sateisina, mutta lämpiminä kesinä. Tuhot ovat tavallisesti vähäisiä pahkahomeeseen ja lehtihomeeseen verrattuna. Vuosina 2007–2009 tautioireita löytyi joka toiselta tutkitulta pellolta, mutta vain muutamalla lohkolla tautia esiintyi runsaasti. Mustalaikkua aiheuttavat Alternaria-sienet voivat siemenessä esiintyessään aiheuttaa taimipoltetta.


© Asko Hannukkala
Mustalaikku ilmenee öljykasvien versoissa pieninä, mustina, selvärajaisina kuoliolaikkuina. Usein tauti vaurioittaa myös lituja.

Torjunta
Mustalaikun kemialliseen torjuntaan ei yleensä ole tarvetta. Alla luetellut ensisijaisesti pahkahomeen torjuntaan tarkoitetut valmisteet suojaavat myös mustalaikulta.

Linkit
Amistar

Rovral 75 WG

Proline 250 EC

Prosaro EC 250

Juventus 90

Maatilan Metkonatsoli

Mirador 250 SC

Maatilan Tebukonatsoli Duo

Maatilan Strobi AM

© MTT 2011