Lehtihome
Tieteellinen nimi
Hyaloperonospora parasitica

Kuvaus
Päivitetty 12.5.2012

Selite
Lehtihome on hyvin yleinen rypsin, sinapin ja muiden ristikukkaisten kasvien lehtiä ja versoja vioittava tauti. Vuosien 2007–2009 tautikartoituksessa tautia esiintyi hiukan miltei jokaisella rypsi- ja rapsipellolla. Vuonna 2007 lähes 60%:lla pelloista yli 25% kasveista oli lehtihomeen vioittamia. Vuosina 2008 ja 2009 tällaisia peltoja oli runsaat 20 %.


© Asko Hannukkala
Lehtihome aiheuttaa aluksi öljykasvien lehdissä kirkkaankeltaisia lehtilaikkuja. Kostealla säällä lehtien alapinnalla kasvaa hentoa vaalea homekasvustoa.


© Asko Hannukkala
Sateisina kesinä tauti voi levitä lehdistä varsiin, kukintoihin ja lituihin. Pahoina tautivuosina versojen yläosat saattavat näivettyä ja kuivua. Tartunnan saaneet kukat tuottavat piikkimäisiä täysin siemenettömiä lituja ja kukinnon latvaosa saattaa kuihtua kokonaan.

Elintavat
Lehtihome talvehtii satojätteissä, joista se leviää ristikukkaisten kasvien taimiin. Sairaissa kasveissa muodostuu pesäkeitiöitä, jotka leviävät tuulen ja sateen mukana. 10–15°C lämpötilassa uusi itiösukupolvi kehittyy 3–5 vrk:ssa, joten tauti voi levitä hyvin nopeasti rikkakasveista rypsiin ja edelleen rypsinlehdestä toiseen. Tauti voi levitä myös siemenen mukana.

Vioitus
Suomessa lehdissä esiintyvän taudin merkitys on normaalisti vähäinen, sillä keskikesällä alimmat kasvulehdet lakastuisivat muutenkin valon puutteessa. Sadekesinä tauti voi kuitenkin vioittaa pahasti versoja ja lituja. Lehtihomeen vioittamat lidut avautuvat syyskesällä ennenaikaisesti ja lidun tyvipäähän kehittyneet siemenet varisevat maahan.


© Asko Hannukkala
Yksittäisillä lohkoilla lehtihome voi vaurioittaa kasveja hyvin vakavasti. Lituja ja siemeniä kehittyy hyvin vähän.

Torjunta
Lehtihomeen kemiallista torjuntaa ei Suomessa ole pidetty tarpeellisena eikä taudin torjuntaan ei ole rekisteröity yhtään kasvinsuojeluvalmistetta. Osa pahkahomeen torjuntaan tarkoitetuista valmisteista vähentää myös lehtihometta.

© MTT 2011