Perunan Lakaste
Tieteellinen nimi
Verticillium dahliae


© MTT Asko Hannukkala

Tunnistus
Lakastetta perunalla aiheuttaa kaksi eri lajia, V. albo-atrum ja V. dahlie. Taudinaiheuttajat vioittavat perunan johtosolukoita. Seurauksena perunan lehdet kellastuvat ja kuihtuvat järjestelmällisesti alalehdistä ylöspäin. Tyypillisesti lehdykät kellastuvat ja kuihtuvat ensin lehtiruodin toiselta puolelta kunnes koko lehti kuihtuu. Samalla puolella vartta sijaitsevat kokonaiset lehdet yleensä kuihtuvat ensin kunnes koko kasvi lakastuu. Halkaistussa varressa johtosolukot näkyvät tummanruskeina, mutta varren ulkopinnalla ei ole kuoliolaikkuja, kuten perunaseitin tai tyvimädän vioittamissa varsissa. Taudin seurauksena myös mukuloiden johtojännekehä voi ruskistua. Mukuloissa samanlaisia oireita aiheuttavat myös kuivuus, kuumuus ja lievä paleltuminen.


© MTT Asko Hannukkala
Lakasteen vaikutuksesta lehdykät lakastuvat usein toispuoleisesti


© MTT Asko Hannukkala
Taudinaiheuttaja vioittaa varren ja mukuloiden johtosolukoita

Elintavat
V. dahliae säilyy maassa pienikokoisina mustina rihmastopahkoina ja V. albo-atrum rihmastona satojätteissä. Kumpikin laji voi säilyä maassa tartutuskykyisenä useita vuosia. Sopivan isäntäkasvin juurieritteiden houkuttelemina kumpikin laji alkaa kasvattaa sienirihmastoa, joka hakeutuu kasvin juuren kärkeä kohti. Juuren kärjestä sienirihmastot hakeutuvat johtojännesolukkoon, jossa sienet alkaa muodostaa kuromaitiöitä. Kuromaitiöt kulkeutuvat nestevirtausten mukana kasvin latvaa kohti ja alkavat tuhota johtosolukoita kasvin yläosissa. Taudinaiheuttajat eivät pysty leviämään ilman välityksellä kasvista toiseen, vaan tartunta leviää aina juuriston kautta maasta.


Taudinaiheuttaja säilyy maassa pinten mustien rihmastopahkojen välityksellä

Vioitus
Lakasteita esiintyy perunapelloilla miltei joka kesä. Tavallisesti yksittäisiä sairaita kasveja on harvakseltaan kasvustoissa ja oireellisten kasvien määrät hehtaaria kohti jäävät yleensä hyvin vähäisiksi. Viime vuosina tauti on paikoin yleistynyt ja lämpiminä kesinä se voi vioittaa pahasti kasvustoja lohkoilla, joilla perunaa viljellään liian usein.


© MTT Asko Hannukkala
Taudin vaikutuksesta yksittäiset kasvit lakastuvat kokonaan

Tarkkailu
Lakasteen esinntymistä kannattaa tarkkailla erityisesti lämpiminä kesinä. Viljelykierron parantaminen on tarpeen, jos tautia alkaa esiintyä runsaasti peräkkäisinä vuosina.

Torjunta
Lakasteita ei voi torjua kemiallisesti. Verticillium- lajeja lienee pieninä pitoisuuksina kaikissa viljelymaissa. Hyvällä viljelykierrolla taudinaiheuttajien määrä maassa voidaan pitää vähäisenä. V. dahliae säilyy maassa yli 10 vuotta ja V. albo-atrum 3-5 vuotta, joten vakavasti sairastuneen lohkon puhdistaminen vie aikaa. Viljelykierron suunnittelussa on huomioitava taudinaiheuttajien laaja isäntäkasvilajisto

© MTT 2011