Maltokaariviroosi
Tieteellinen nimi
Pomovirus Potato mop-top virus


© MTT Aarne Kurppa

Tunnistus
Maltokaarivirus (Perunan mop-top virus) aiheuttaa mukuloiden kuoriin ja maltoon ruskeita korkkiutuneita renkaita ja kaaria. Niiden voimakkuus ja ilmiasu vaihtelee lajikkeen, kasvu- ja varasto-olojen mukaan. Taudinaiheuttaja voi aiheuttaa oireita myös perunan versoissa, mutta Suomen oloissa kasvusto-oireita ei muodostu. Samankaltaisia, tulppaviroosiksi kutsuttuja oireita mukuloihissa aiheuttaa myös tupakan rattlevirus (Tobacco rattle virus, TRV), jota esiintyy monilla koristekasveilla puutarhoissa. Suomessa tulppaviroosia ei 2000-luvulla ole löydetty perunasta, mutta tauti on yleinen muissa Pohjoismaissa.


© MTT Aarne Kurppa
Maltokaariviroosi ilmenee ruskeina kuoliokaarina ja renkaina perunan kuoressa ja mallossa

Elintavat
Maltokaari säilyy ja leviää maassa elävän kuorirokkoa aiheuttavan möhösienen (Spongospora subterranea) välityksellä. Kuorirokon kestoitiöt säilyvät tartutuskykyisinä massa yli 10 vuotta. Viileähkössä ja märässä maassa kestoitiöistä muodostuvat parveiluitiöt uivat perunan juuristoon ja siirtävät viruksen perunan juuriin tai mukuloihin. Näissä loppukesällä muodostuvat virustartuntaa kantavat kestoitiöt ylläpitävät ja lisäävät maltokaarivirusta maassa. Tauti leviää puhtaille perunaviljelmille pääasiassa koneisiin, työkaluihin ja jalkineisiin tarttuneessa mullassa. Tuulieroosion ja tulvien kuljettama maa-aines voi levittää tautia pitkiä matkoja. Lisäksi siemenperunaan tarttunut maa-aines voi levittää tautia tehokkaasti. Tauti leviää uusille lohkoille myös tartuntaa kantavassa siemenperunassa. Virus ei siirry herkästi siemenmukuloista satomukuloihin, joten lievästi tautisella siemenellä istutetulla lohkolla ei yleensä näy oireita seuraavassa sadossa. Jos tartunnan saaneella lohkolla viljellään perunaa toistuvasti, tauti lisääntyy maassa salakavalasti ja voi aiheuttaa vakavia tuhoja muutaman vuoden kuluttua siitä, kun virus levisi lohkolle.


© MTT Asko Hannukkala
Maltokaarivirusta ylläpitää ja säilyttää maassa perunan kuorirokkoa aiheuttava möhösieni.

Vioitus
Oireilevat mukulat ovat käyttökelvottomia ruokaperunaksi ja ruokaperunateollisuuden raaka-aineeksi. Oireet eivät aina puhkea näkyviksi, tai ne ilmaantuvat vasta varastoinnin aikana. Täten nostovaiheessa terveeltä näyttänyt sato voi pilaantua pahasti muutaman viikon varastoinnin jälkeen. Kestävinä pidetyissä lajikkeissa oireita ei yleensä ilmaannu lainkaan, vaikka ne kantaisivat virustartuntaa. Sertifioitavassa siemenperunassa ei saa esiintyä maltokaarioireita. Oireiden löytyminen tarkastuksissa johtaa aina siemenerän hylkäämiseen.

Tarkkailu
Maltokaarivirus on jo levinnyt laajalti perunantuotantoon, mutta tarkkaa alueellista tietoa tartunnan saaneiden peltojen osuudesta ei ole. Maltokaariviruksen ilmaantumista pitää tarkkailla erityisesti ruokaperunatiloilla jatkuvasti, jotta tartunnan ilmaantuminen havaittaisiin mahdollisimman aikaisin. Valitettavan usein tauti huomataan vasta, kun sato on pahasti maltokaariviroosin runtelema. Siementuotannossa maltokaariviruksen oireiden esiintymistä valvotaan Suomessa tarkemmin, kuin useimmissa muissa EU-maissa. Oireetonta tartuntaa kantavien erien pääsyä viljelyyn ei voida koskaan täydellisesti estää.

Torjunta
Peltolohkolle levinneen lievän virustartunnan voi pitää hallinnassa hyvällä viljelykierrolla, jossa perunaan viljellään enintään viiden vuoden välein. Taudin lisäännyttyä tuhokynnyksen ylittävälle tasolle, sen hävittäminen vaatii 10 – 15 vuoden tauon perunanviljelyssä. Tietyllä riskillä ruokaperunaa voi viljellä taudin vaivaamilla lohkoilla, kun käytetään lajikkeita, joissa oireet eivät yleensä ilmene vakavina. Useita tällaisia lajikkeita on jo viljelyssä. Tautilohkojen viljelytoimissa on oltava äärimmäisen varovainen, ettei tautia levitetä tahattomasti lohkon ulkopuolelle. Lohkoille, joilla tautia ei vielä esiinny, pitäisi tuoda vain tervettä siemenperunaa. Kotimainen sertifioitu siemenperuna on tässä suhteessa turvallisin valinta, vaikka yksittäisiä tautia oireettomana kantavia siemeneriä on löytynyt. Useimmissa muissa EU-maissa maltokaariviruksen esiintymistä siemenperunassa ei rajoiteta lainkaan. Keski-Euroopassa maltokaarivirusta ei esiinny juuri lainkaan, mutta muissa Pohjoismaissa ja Skotlannissa se on levinnyt laajasti myös siemenperunantuotantoon. Täten varmin tapa levittää virus uusille taudittomille pelloille on riskimaista tuodun siemenperunan käyttö.

© MTT 2011