Biokaasulaskuri

Tämä laskuri poistuu käytöstä 31.12.2020, uusi laskuri löytyy osoitteesta:
https://maatalousinfo.luke.fi/fi/laskurit/biogas


Yleistä tietoa

Biokaasulaskurin avulla voidaan arvioida eri syötteistä saatavissa olevaa metaanimäärää, vertailla eri energiantuotanto- ja hyödyntämismuotojen kannattavuutta sekä arvioida alustavasti investoinnin suuruutta ja kannattavuutta.

Laskuri rakentuu kahdeksasta sivusta, joilla annetaan arvoja ja lasketaan erilaisia asioita. Sivujen välillä pääset liikkumaan painamalla "tallenna ja jatka" painiketta. Edelliselle sivulle voi palata klikkaamalla sivun nimeä ruudun yläreunassa.

Laskurissa on kaksi tasoa. Päätasolla käyttäjän tulee antaa käytettävissä olevien syötteiden määrä syötesivulla ja valita haluamansa energiantuotantomuodot energia-sivulla sekä muuttaa halutessaan laskurin ehdottamia muita arvoja.-merkin kohdalta pääsee alatasolle, jossa voi halutessaan muuttaa laskurin käyttämiä oletusarvoja, kuten syötteiden ominaisuuksia, oman yrityksen energiankulutusta ja investoinnin suuruutta.

Laskurin laskelmat perustuvat keskimääräisiin arvoihin ja sen antamat tulokset ovat suuntaa-antavia. Biokaasulaitoksen tuotot, kulut ja investointikustannukset ovat aina tapauskohtaisia.

Vastuuvapauslause

Biokaasulaskuri on tarkoitettu biokaasulaitosinvestoinnin alustavaan kannattavuuden arviointiin. Laskennassa käytettävät arvot ovat suuntaa antavia, keskimääräisiä arvoja. Investointi tulee aina perustaa tarkempiin laskelmiin. Luke ja Ukipolis eivät vastaa laskurin tuottamien tulosten oikeellisuudesta, eikä laskurissa mahdollisesti olevista virheistä eikä niistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.Versio 1.2

www.biokaasulaskuri.fi

Laskurin ovat toteuttaneet yhteistyössä