Language selection:
På svenska
|
Haku
Luken etusivu
Tietopaketit
Monimuotoisuus
Etusivu > OLD_poistetut > OLD_Monimuotoisuus > Maatalousympäristö ja eläimet > Maisema > Maiseman tutkimus MTT:ssä
MTT:n maisematutkimus
MTT:ssä on tutkittu maatalousmaiseman muutosta sekä maisemanrakenteen ja biodiversiteetin välisiä lajistollisia yhteyksiä. Lisäksi on kehitetty maisemaindikaattoreita, joiden avulla voidaan mitata maiseman ekologista arvoa. Tutkimuksessa hyödynnetään paikkatietojärjestelmää (GIS), jonka avulla pystytään analysoimaan maisemarakenteessa tapahtuvia ajallisia ja paikallisia muutoksia.

Kuva: Katriina Soini.

Maisema on ollut avainkäsite myös tutkimuksessa, jossa on selvitetty, miten maaseudun asukkaat ymmärtävät maatalousympäristöjen monimuotoisuuden ja miten he havainnoivat sitä omassa arkielämässään. Lisäksi on selvitetty rakennettujen perinnemaisemien arvoa sekä matkailun vetovoimatekijänä että voimakkaassa muutostilassa olevana elinympäristönä.

Lammin, Äkäslompolon, Ylläsjärven ja Sirkan kylien asukkaiden suhdetta omaan ympäristöönsä on selvitetty kysely- ja haastattelututkimuksin. Tutkimukset kertovat, että maatalousympäristöihin liittyvä biodiversiteetti käsitetään yleensä maisemallisena monimuotoisuutena, joka on vahva vetovoimatekijä erityisesti matkailu- ja virkistysalueilla.

Maaseutuympäristö on paikallisille ja maaseudulla vieraileville ihmisille toimintojen, elämysten ja kokemusten paikka, jossa monimuotoisuus ymmärretään eri tavalla, kuin miten se on politiikan tavoitteisiin kirjattu. Monimuotoisuutta käsittelevien politiikkaohjelmien suunnittelussa ja toimeenpanossa tulisikin miettiä, miten monimuotoisuustavoitteet tukisivat paremmin paikallisten ihmisten ajattelua ja kulttuuria.

Katriina Soini & Marja Uusitalo

Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015