Language selection:
På svenska
|
Haku
Luken etusivu
Tietopaketit
Monimuotoisuus
Etusivu > OLD_poistetut > OLD_Monimuotoisuus > Maatalousympäristö ja eläimet > Maisema > Maisema ja tulevaisuuden haasteet
Maisema ja tulevaisuuden haasteet
Maiseman perustekijät ja sen myötä maataloustuotannon edellytykset vaihtelevat paljon eri alueiden välillä. Siksi maatalouspolitiikka vaikuttaa eri tavoin maakuntien maatalouteen ja maiseman monimuotoisuuteen.

Maisemarakenne elinympäristöineen ja maisemakuva ovat yksipuolistuneet peltoviljelyn tehostuessa etenkin eteläisessä Suomessa. Toisaalta Itä- ja Pohjois-Suomessa maatalouden muovaamat elinympäristöt ovat paikoin katoamassa kokonaan maatalouden taantumisen myötä.

Maisemamaakuntien ja -seutujen erityspiirteet tulisikin ottaa aiempaa paremmin huomioon päätöksenteossa. Paikkatietojärjestelmät (GIS) tarjoavat erinomaiset työkalut erojen kartoittamiseen.

Toisaalta uudet alkutuotannon muodot tai uudet elinkeinot synnyttävät uudenlaista tuotantomaisemaa, tuovat maaseudulle uusia käyttäjäryhmiä ja paikallisia toimijoita erilaisine tarpeineen ja odotuksineen. Esimerkkejä ovat virkistys- ja matkailupalvelujen elämystuotanto ja perinteisiä maisematyyppejä korvaavat ns. uusperinneympäristöt kuten maisemallisen monimuotoisuuden kannalta mielenkiintoiset voimalinja-aukeat ja paahdeympäristöt. Nämä maisematyypit ovat toistaiseksi melko vähän tutkittuja.


Kuva: Katriina Soini.

Koska maisema ja sen rakenne muuttuvat maatalouden myötä, tarvitaan uutta tutkimustietoa alueellisuuden, monimuotoisuuden ja niistä tehtyjen tulkintojen tai niiden synnyttämien kokemusten välisistä yhteyksistä. Näihin uusiin haasteisiin MTT pyrkii tarttumaan maisematutkimuksissaan.

Katriina Soini & Marja Uusitalo

Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015