Language selection:
På svenska
|
Haku
Luken etusivu
Tietopaketit
Monimuotoisuus
Etusivu > OLD_poistetut > OLD_Monimuotoisuus > Maatalousympäristö ja eläimet > Maaperä > Monimuotoisuuden tutkimusta MTT:ssä
Monimuotoisuuden tutkimusta MTT:ssä
Viljelymaan biodiversiteetin turvaamiseksi ollaan parhaillaan kehittämässä kansainvälisiä ja kansallisia seurantajärjestelmiä. Myös viljelijöiden ja neuvonnan keskuudessa on kasvavaa kiinnostusta maan biologisen laadun mittaamiseen. Maaperäeliöiden käyttö viljelymaan laadun mittareina tarvitsee kuitenkin tuekseen vielä paljon tutkimusta. MTT on aktiivisesti mukana seurantojen ja tilatestien kehittämisessä.

MTT:ssa tehtävä maaperän biodiversiteettitutkimus painottuu parhaillaan maaperäyhteisön pienimpiin ja suurimpiin: mikrobeihin ja lieroihin. Tutkimusta tehdään mm. osana kansallista Monimutoisuuden tutkimusohjelmaa MOSSEa.

Maaperämikrobiston osalta MTT on ollut mukana tehokkaiden, kasvin kanssa symbioosissa olevien typensitojakantojen valitsemisessa, ja hiljattain tuotiin markkinoille kaupallinen tuote mykorritsasienistä. Parhaillaan etsitään keinoja maassa vapaasti elävien, kasvin kasvua edistävien mikrobien elinolojen parantamiseksi kasvilajivalikoimaa muuttamalla.

LUMOliero -hankkeessa kartoitetaan Suomen peltomaiden lieroyhteisöjen monimuotoisuutta. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva lierolajien levinneisyydestä ja runsaudesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Samalla kootaan tietoa lierojen merkityksestä maaperän huokosrakenteelle. MTT:ssa on käynnissä myös tutkimusta, jossa pyritään entistä aktiivisempaan maaperäeliöstön hyödyntämiseen ja hoitoon. Parhaillaan tutkitaan esimerkiksi mahdollisuuksia nopeuttaa tiivistymisestä kärsivien savimaiden toipumista istuttamalla maahan lieroja.

Visa Nuutinen & Ansa Palojärvi

Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015