Language selection:
På svenska
|
Haku
Luken etusivu
Tietopaketit
Monimuotoisuus
Etusivu > OLD_poistetut > OLD_Monimuotoisuus > Maatalousympäristö ja eläimet > Laitumet ja niityt > Ladunnuksella hyviä vaikutuksia
Laidunnuksella monia hyviä vaikutuksia
Taivalkoskella tutkittiin perinteisen ja ympärivuotisen metsälaidunnuksen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Tulosten perusteella metsälaidunten kasvilajiston kannalta oikein toteutetusta laidunnuksesta on selkeää hyötyä. Hyötyinä voidaan nähdä mm. lajimäärän kasvu, diversiteetin kasvu, peittävyyden pieneneminen, lahopuuston lisääntyminen ja maiseman avartuminen.

Harvinainen Ruijanesikko on hyötynyt laiduntamisesta. Kuva: Sari Jaakola.

Ympärivuotinen metsälaidunnus poikkeaa perinteisestä talviaikaisen lisäruokinnan ja kuormituksen myötä. Tähän on mahdollista vaikuttaa järjestämällä erillinen laidunalue talviaikaiseen käyttöön. Talvilaitumeksi tulee aidata alue, jolla on vähiten arvoa luonnon monimuotoisuuden kannalta. Alueen koko tulee määrittää tapauskohtaisesti, ja sen tulee olla riittävän laaja, jottei ympäristökuormitus alueella muodostu ongelmaksi.

Lumolaidun-hankkeen aikana kehitettiin laidunpankkipalvelu, jonka tavoitteena on johtaa yhteen maanomistajat, joilla ei itsellään ole karjaa sekä karjankasvattajat, jotka etsivät vuokramaata karjansa käyttöön. Laidunpankki on valtakunnallinen, ja sen käyttäjiksi voivat rekisteröityä
maisemanhoidon toimijat/asiasta kiinnostuneet ympäri Suomea. Laidunpankkipalvelu löytyy osoitteesta:

www.laidunpankki.fi
Arto Huuskonen
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015