Language selection:
På svenska
|
Haku
Luken etusivu
Tietopaketit
Monimuotoisuus
Etusivu > OLD_poistetut > OLD_Monimuotoisuus > Maatalousympäristö ja eläimet > Laitumet ja niityt
Laidunnus säilyttää perinnebiotooppeja
1990-luvulla tehdyn perinnemaisemakartoituksen mukaan Suomessa oli tuolloin niittyjä, laitumia, ketoja ja hakamaita alle 20 000 hehtaaria. Nykytilaan ja käytettävissä oleviin resursseihin suhteutettuna realistinen kunnostettavien alueiden kokonaismäärä on ympäristöministeriön mukaan noin kaksinkertainen, eli 40 000 hehtaaria.

Laiduntaminen on kustannustehokkain tapa ylläpitää vanhoja perinnemaisemia. MTT:n hallinnoimassa ja maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön rahoittamassa Lumolaidun-hankkeessa pyrittiin etsimään edellytyksiä perinnebiotooppien säilyttämiselle.


Kuva: Sari Jaakola.

Lumolaidun-tutkimushankkeen lähtökohtana oli kehittää niittyjen sekä metsä- ja rantalaitumien laiduntamisen ohjeistusta siten, että se olisi nykyistä paremmassa tasapainossa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja kotieläintuotannon välillä. Tutkimusosioissa selvitettiin kohdealueiden rehuntuotantokykyä, eläinten lisärehun tarvetta ja sen vaikutuksia
laidunalueiden ravinnetaseeseen, laiduntamisen vaikutuksia alueiden kasvi- ja eläinlajistoon, linnustoon, maaperään sekä vesistöjen ravinnepitoisuuteen.

Arto Huuskonen
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015