Language selection:
På svenska
|
Haku
Luken etusivu
Tietopaketit
Monimuotoisuus
Etusivu > OLD_poistetut > OLD_Monimuotoisuus > Maatalousympäristö ja eläimet > Hyönteiset ja hämähäkit > Tuholaiset kuriin luontaisesti
Hyönteiset hyötyvät monimuotoisuudesta
Tuholaisten luontaisten vihollisten elinmahdollisuuksia voi parantaa esimerkiksi säilyttämällä petojen ja loisten tärkeitä talvehtimis- ja suojapaikkoja sekä vähentämällä tietyistä viljelytoimenpiteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia mm. torjunta-aineiden käyttöä.

MTT:ssä tehdyn monivuotisen tutkimuksen mukaan hyönteistorjunta-aineiden käytön vähentämisellä ja paremmalla ajoituksella voidaan parantaa luontaisten vihollisten säilymistä ja niiden merkitystä tuhoeläinten kannansäätelyssä.


Rapsikuoriaisia. Kuva: Erja Huusela-Veistola.

Monivuotisilla suojakaistoilla ja piennaralueilla voidaan lisätä peltoalueiden hyötyhyönteisten määrää ja hyönteislajiston monimuotoisuutta ja sitä kautta parantaa myös muiden eliölajien menestymistä.

Muutakin funktionaalista monimuotoisuutta

Pellon niveljalkaiset vaikuttavat myös muihin niiden kanssa vuorovaikutuksessa oleviin eliöihin mm. peltolintuihin. LUMOPelto-hankkeessa tutkitaan erilaisten kesantokasvustojen vaikutusta niveljalkaisiin paitsi kasvinsuojelun myös lintujen ravinnon kannalta.

Erja Huusela-Veistola
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015