Language selection:
På svenska
|
Haku
Luken etusivu
Tietopaketit
Monimuotoisuus
Etusivu > OLD_poistetut > OLD_Monimuotoisuus > Maatalousympäristö ja eläimet > Hyönteiset ja hämähäkit
Pellon hyönteiset ja hämähäkit
Viljelykasvustossa elävät hyönteiset ja hämähäkit voidaan luokitella toiminnallisiin ryhmiin, joista tärkeimpiä ovat kasvinsyöjät, pölyttäjät sekä muita eläimiä ravintonaan käyttävät pedot ja loiset.

Selkärangattomia voi pellolla olla vähintään satoja lajeja hehtaarilla, vaikka kasvilajeja samalla alalla olisi vain kymmeniä. Erilaiset kovakuoriaiset, kaksisiipiset, pistiäiset ja nivelkärsäiset ovat pellolla runsaimpina esiintyviä hyönteisryhmiä. Hämähäkkieläimiin kuuluvat hämähäkit, lukit ja punkit ovat myös pellon tyypillistä eläimistöä.


Neitoperhonen. Kuva: Erja Huusela-Veistola.

Osa lajeista talvehtii peltojen ulkopuolella ja lisääntyy tai vain ruokailee pellolla. Peltojen pientareet ja reuna-alueet ovat monille hyönteis- ja hämähäkkilajeille tärkeitä elinympäristöjä.

Erja Huusela-Veistola
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015