Language selection:
På svenska
|
In English
Haku
Etusivu
Luken etusivu
Tietopaketit
Monimuotoisuus
Etusivu > Tietopaketit > Monimuotoisuus > Maatalousympäristö ja eläimet > Rikkakasvit
Rikkakasvit - osa maatalousympäristön luonnon kirjoa
Suomen pelloilta löytyy yli 300 kasvilajia. Näistä vain noin 30 on haitallisia, torjuttavia lajeja. Rikkojen haitat viljelylle ovat kiistattomat. Ne ovat kuitenkin keskeinen osa peltoekosysteemiä, monen eläimen ravinnonlähde.

Rikkakasvit kilpailevat viljelykasvien kanssa ja alentavat satoa. Niiden siemenet lisäävät viljan kuivatuskustannuksia ja heikentävät kylvösiemenen laatua. Monilajisessa kasviyhteisössä viihtyy kuitenkin runsaampi hyönteislajisto.

Lintujen ruokaa ja hyönteisten herkkua

Rikkakasvi voi houkutella tuhohyönteisen pois viljelykasvista tarjoamalla vaihtoehtoisen ravinnonlähteen tuholaiselle. Kukinta-aikaan mesi kelpaa ravinnoksi pölyttäjähyönteisille, kuten perhosille ja kimalaisille. Rikkakasvit, erityisesti suuret pillikkeiden siemenet, ovat tärkeää ravintoa siemeniä syöville linnuille. Peltopyylle kelpaavat myös peltohatikan, tattarien, pihatähtimön ja jauhosavikan siemenet. Maan pinnalle varisseita siemeniä syövät niihin erikoistuneet kovakuoriaiset - siemenkiitäjäiset.

Kartoitukset kertovat muutoksista

Suomen kevätviljapeltojen rikkakasvien runsauden muutokset tunnetaan hyvin MTT Kasvinsuojelun tekemien toistuvien kartoitusten ansiosta.


Rikkakasvien sadonkorjuuta MTT:llä. Kuva: Juha Tiainen.
Tutkimukset perustuvat kattaviin otoksiin Etelä- ja Keski-Suomen maatiloista, joiden pelloilla tutkijat ovat vierailleet. Kartoituksia on tehty tähän mennessä kolme kertaa: 1960-, 1980- ja 1990-luvuilla. Muutokset peltoviljelyssä heijastuvat rikkakasvillisuuteen. Kartoitusaineistot onkin valittu lajiston monimuotoisuutta kuvaavaksi indikaattoriksi Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarojen tilaa ja niiden kestävää käyttöä kuvaavaan luonnonvaramittaristoon. Kartoitusaineistot antavat tietoutta myös kasvinsuojelun neuvonnan tarpeisiin.
Teho Hyvönen
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015