Language selection:
På svenska
|
In English
Haku
Etusivu
Luken etusivu
Tietopaketit
Monimuotoisuus
Etusivu > Tietopaketit > Monimuotoisuus > Geenivarat > Kasvigeenivarojen tilalla suojelu
Kasvigeenivarojen tilalla suojelu

Vuonna 2006 alkaneen hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden kasvigeenivarojen nykyviljelyä ja dynaamista suojelua maatiloilla ja museoissa. Lisäksi halutaan kohottaa kasvigeenivarojen yhteiskunnallista arvoa ja näin edesauttaa vanhojen suomalaisten viljelykantojen ja lajikkeiden viljelyssä säilymistä.

Hankkeessa selvitetään kyselyin ja haastatteluin vanhojen viljelykantojen nykyviljelyn tilanne: sen laajuus ja luonne sekä ennakoidaan viljelyn jatkuvuutta ja sen ehtoja. Keskitymme peltokasveihin, mutta olemme kiinnostuneita myös muista hyötykasveista, kuten vanhojen puutarhojen lukuisista ravintokasveista.

Kartoitamme vanhoja hyötykasvien kantoja erilaisissa museoissa, kuten kotiseutumuseoissa, talonpoikaismuseoissa ja muissa maaseutuaiheisissa museoissa. Lisäksi kartoitamme vanhojen viljakasvikantojen viljelijöitä (yksityisiä viljelijöitä, harrastelijaviljelijöitä). Oheisista linkeistä pääsee sähköisesti vastaamaan kyselyihin. Kyselyistä on saatavilla myös paperiversiot, jotka voi pyytää tutkija Maarit Heinoselta (maarit.i.heinonen(at)helsinki.fi; puh. 050 356 9688).


Maatiaisperunoita. Kuva: Merja Veteläinen.

Tilalla suojelun edistämiseksi tulee löytää uusia, konkreettisia ohjauskeinoja. Taloudellisen tuen lisäksi tarvitaan myös muunlaisia tukiverkostoja. Hankkeessa perustetaan tiedonvälitykseen pohjautuva Tilalla suojelun verkosto, jonka puitteissa levitetään tietoa maatiaiskasveista, niiden viljelystä ja käyttömahdollisuuksista.

Tilalla suojelun kriittinen kohta on jatkuvuuden turvaaminen. Kun viljelijä luopuu ylläpitoviljelystä, verkosto auttaa löytämään maatiaiselle uuden ylläpitäjän, oli se sitten yksityinen viljelijä, museo tai perinnetila. Mikäli uutta ylläpitäjää ei löydy, MTT vastaa siitä, että kanta toimitetaan säilytettäväksi Pohjoismaiseen geenipankkiin (NGB). Verkoston avulla voidaan myös palauttaa NGB:n suomalaista materiaalia takaisin viljelyyn.

Viljelytilanteen ja -motivaation lisäksi hankkeessa tutkitaan vanhojen viljelykasvikantojen kaupallista hyödyntämistä esimerkkitapausten ja kuluttajatutkimuksen avulla. Kuluttajien maatiaistuotteisiin (elintarvikkeet, kestokulutustuotteet ja palvelut) liittämiä näkökohtia lähestytään haastattelemalla pientä kuluttajaryhmää ja sen pohjalta voidaan kehittää maatiaistuotteille myyntiargumentteja.

Hanke toteutetaan vuosina 2006-2008. Vastuullisena johtajana on Merja Veteläinen MTT:stä ja tutkijana Maarit Heinonen Helsingin yliopistosta. Asiantuntijoina toimivat Kasvigeenivaraohjelman Peltokasvityöryhmän jäsenet. Hanke on Maa- ja metsätalousministeriön ja Kansallisen kasvigeenivaraohjelman rahoittama.

Maarit Heinonen

Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015