Language selection:
På svenska
|
In English
Haku
Etusivu
Luken etusivu
Tietopaketit
Monimuotoisuus
Etusivu > Tietopaketit > Monimuotoisuus > Geenivarat
Geenivarat
Viljelykasvien ja kotieläinten perimän säilyttämiselle on kolme hyvää syytä: menneisyys, nykypäivä ja tulevaisuus.

Geeniainesta on kaikki geneettistä tietoa eli DNA:ta sisältävä elävä materiaali. Kasvien geenivaranto koostuu paitsi itse elävistä kasveista tai niiden osista, myös siemenistä tai solukoista. Kotieläinlajit ja niiden rodut muodostavat kotieläinten geenivarat. Kotieläinten geneettistä materiaalia ovat pakastetut alkiot, siemenneste ja munasolut.

Viljelykasvien monimuotoisuus pohjautuu kasvilajien, lajikkeiden, kantojen ja yksittäisten kasvien erilaisuuteen eli muunteluun. Kotieläinten monimuotoisuus syntyy samalla tavoin kotieläinlajien, rotujen ja yksilöiden välisten perinnöllisten erojen kirjosta.

Muuntelun suojeluun ja kestävään käyttöön tähtää ensimmäinen kansainvälinen, biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus vuodelta 1992. Myös Suomi on sen allekirjoittanut.

Suomen maa- ja metsätalouden kansallinen eläin- ja kasvigeenivaraohjelma ohjaavat eläinten ja kasvien monimuotoisuuden säilyttämistä. Kasviohjelman toteutus alkoi vuonna 2003 ja eläinohjelman 2004.

MTT on tärkeä toimija viljelykasvien ja kotieläinten geenivarojen ylläpidossa. Se muun muassa koordinoi Suomessa maa- ja puutarhatalouden kasvigeenivarojen ja kotieläinten maatiaisrotujen säilyttämistä.

Tekstit: Päivi Haavisto

Eläingeenivarat -lehti 1/2010 (Pdf) »
Eläingeenivarat -lehti 1/2009 (Pdf) »
Eläingeenivarat -lehti 1/2008 (pdf) »
Kasvigeenivaraohjelman kotisivut »
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015