Language selection:
På svenska
|
Haku
Luken etusivu
Kasvigeenivaraohjelma
Etusivu > Tietopaketit > Kasvigeenivarat > Tietokannat
Tietokannat apunasi kasvigeenivarojen käytössä

Kuva: Merja Veteläinen

 

Tunnistetiedot

Lähes kaikki geenipankit ja muut kasvigeenivaroja säilyttävät laitokset ylläpitävät tietokantoja tai informaatiosysteemejä, joihin talletetaan tiedot kustakin säilytettävästä näytteestä. Kustakin näytteestä tulisi olla vähintään nk. tunnistetiedot, joka kertoo näytteen nimen ja alkuperän. Kasvigeenivaroja kerättäessä onkin hyvin tärkeää dokumentoida kaikki alkuperätiedot. Alkuperätiedot voivat kertoa sinällään näytteen käyttökelpoisuudesta eri maantieteellisillä alueilla.

Kuvailutiedot

Alkuperätietojen lisäksi tietokantoihin tuodaan tietoja näytteiden eri ominaisuuksista. Evaluaatiotiedoiksi kutsutaan informaatiota ominaisuuksista, jotka liittyvät kasvien fenotyyppiin eli ilmiasuun. Yleensä tällaisten ominaisuuksien heritabliteetti eli periytyvyys on varsin alhainen, mikä tarkoittaa sitä, että kyseiseen ominaisuuteen kuten esim. satoisuuteen vaikutta myös ominaisuuden evaluointiympäristö. Tämän vuoksi evaluointitietoja tulisi tarkistella sen maantieteellisen alueen pohjalta, jossa evaluointi on tehty.

Ominaisuudet joiden periytyvyys on suhteellisen korkea, kutsutaan karakterisointitiedoiksi. Tällaisia ovat mm. morfologiset ominaisuudet kuten kukan väri tai ohran tähkän tahoisuus. Näiden ominaisuuksien ilmenemiseen ympäristö ei vaikuta juuri lainkaan.

Kasvigeenivaratietokannoista voi löytyä myös kuva-aineistoa, jotka edesauttavat geenivarojen tunnistusta ja vertailua.

 

Jaa |
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015