Language selection:
På svenska
|
Haku
Luken etusivu
Kasvigeenivaraohjelma
Etusivu > Tietopaketit > Kasvigeenivarat > Ohjelman tehtävät
Kasvigeenivaraohjelman tehtävät

Kuva: Sami Markkanen/EVIRA

Suomen kansallinen kasvigeenivaraohjelma käynnistettiin vuonna 2003 tehostamaan maa- ja metsätalouden geenivarojen suojelua Suomessa. MTT on vastannut ohjelman koordinaatiosta vuosina 2003-2014. Toimintaa seuraa ja kehittää maa- ja metsätalousministeriön asettama geenivaraneuvottelukunta. Organisaatiomuutoksen johdosta toiminnasta vastaa 1.1.2015 alkaen Luonnonvarakeskus Luke.

Kasvigeenivarojen kartoitus

Kasvigeenivaraohjelman ensitehtäviin on kuulunut Suomessa kasvullisesti säilytettävien geenivarakokoelmien kartoitus. Kokoelmat on jo kartoitettu MTT:n toimipaikkojen osalta. Jatkossa selvitetään, mitä kansallisesti arvokkaita kokoelmia säilytetään esim. kasvitieteellisissä puutarhoissa, koulutiloilla ja yksityisessä omistuksessa. Tavoitteena on perustaa internet-pohjainen tietokanta, joka sisältää tiedot kaikista kansallisen kasvigeenivaraohjelman piirissä säilytettävistä kasvikannoista.

Säilytys

Maa- ja puutarhatalouden kasvigeenivaraohjelma koordinoi ja huolehtii siitä, että perinnöllisesti arvokkaat kasvulliset kokoelmat säilytetään tulevaisuuden tarpeita varten. Säilytystä organisoivat neljä kansallista työryhmää: 1) Viherrakentamisen kasvit, 2) Hedelmät ja marjat, 3) Vihannekset, yrtit ja rohdokset sekä 4) Peltokasvit. Kokoelmia pyritään täydentämään mahdollisuuksien mukaan. MTT on suomalaisten kasvullisesti säilytettävien kasvigeenivarojen pääasiallisena säilytyspaikka.

Suomalaiset, siemenistä lisättävät kasvigeenivarat sekä peruna säilytetään Pohjoismaisen Geenivarakeskuksen (NordGen) toimesta. Siementen varmuuskokoelmat sijaitsevat Huippuvuorilla varmuusvarastossa (Global Seed Vault).

Kestävä käytön edistäminen ja tutkimus

Suomen ilmastoon sopeutuneita maatalouden kasvigeenivarojen käyttöä edistetään parhaiten tuottamalla niistä tutkimustietoa, joka luo edellytykset niiden hyödyntämiselle kasvinjalostuksessa, kasvinjalostustutkimuksessa ja viljelyssä. Kasvigeenivaraohjelmaa sekä osallistuu että koordinoi meneillään olevia tutkimuksia.

Kasvinjalostuksella tuotetaan oloissamme viljelyvarmoja, entistä satoisampia ja laadukkaampia lajikkeita. Ohjelman säilytystehtävä turvaa perinnöllisen muuntelun saatavuuden kasvinjalostukselle. Perinnöllisesti erilaisten lajikkeiden, kantojen ja maatiaisten viljely takaa, että puutarha- ja peltoekosysteemimme ovat monimuotoisia.

Tiedotus, opetus ja neuvonta

Kasvigeenivaraohjelman asiantuntijat osallistuvat eri tasoilla annettavaan opetukseen, jotta Suomessa voidaan varmistaa riittävä kasvigeenivarojen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvä asiantuntemus. Neuvonnalla ja tiedotuksella lisätään yleistä tietämystä ja ymmärrystä kasvigeenivarojen merkityksestä maa- ja metsätalouden menestykselliseksi harjoittamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Kansainvälisten sopimusten ja kansallisen lainsäädännön valmistelu

Kasvigeenivaralainsäädäntö tukee geenivarojen suojelua ja kestävää käyttöä. Kasvigeenivaraohjelma osallistuu kansainvälisten sopimusten kansalliseen valmisteluun suojelun ja kestävän käytön varmistamiseksi. Tärkeitä kysymyksiä ovat mm. kasvigeenivarojen omistusoikeus ja niistä saatavien hyötyjen jako.  

Jaa |
Suomen maa- ja metsätalouden kansallinen kasvigeenivaraohjelma (Ohjelmateksti) »
Geenivaraneuvottelukunnan jäsenet »
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015