Language selection:
På svenska
|
In English
Haku
Etusivu
Luken etusivu
Kasvigeenivaraohjelma
MaatiaisTietoPankki
Etusivu > Tietopaketit > Kasvigeenivarat > MaatiaisTietoPankki > Viljelysuojelu > Alkuperäiskasvien viljelytuki
Alkuperäiskasvien viljelytuki

Kuva: Pekka Väisänen/MTT arkisto
Suomessa on ollut ympäristötukikaudelta 2000-2006 lähtien mahdollisuus ns. alkuperäiskasvitukeen, jota on voinut saada maatalouden vanhojen viljelykasvien viljelyyn.

Uudella ympäristötukikaudella 2007-2013 on otettu tuen piiriin viljakasvien ja nurmikasvien lisäksi myös palkoviljat (herne, härkäpapu).

Maksettava tuki on enintään 600 euroa vuodessa hehtaarilta viljakasveille ja palkoviljoille. Heinänurmille tuki on 450 euroa. 

Sopimuskausi on viisivuotinen. Sen edellytyksenä on rekisteröity maatiaiskanta, joka eroaa ulkoisilta ominaisuuksiltaan muista lajikkeista, tai vanha kauppalajike, joka on poistunut lajikeluettelosta tai sen muuntunut kanta.

Erottuvuus muista lajikkeista on todettava lajiketutkimuksissa. Maatiaiskanta tai lajike on ensin rekisteröitävä ja viljelijän on tehtävä ylläpitosopimus Eviran kanssa. Viljelijä sitoutuu viljelemään rekisteröityä lajiketta vähintään yhden hehtaarin sopimusalalla.

Alkuperäiskasvien tukijärjestelmällä pyritään edistämään palkoviljojen, viljojen ja nurmikasvien maatiaisten ja vanhojen kauppalajikkeiden viljelyssä säilymistä. Rekisteröinti antaa oikeuden markkinoida siementavaraa ja sitä kautta tarjoaa edellytyksiä erikoistuotteiden kehittämiseen.

Alkuperäiskasvien viljelytuen opas 2007-2013 »
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015