Etusivu
Takaisin
24.06.2008

Geenivaraneuvottelukunta haluaa lisätä maa- ja metsätalouden geenivaraohjelmien resursseja
Geenivaraneuvottelukunta haluaa lisätä maa- ja metsätalouden geenivaraohjelmien resursseja

Geenivaraneuvottelukunta luovutti 19.6.08 maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle maa- ja metsätalouden geenivarojen suojelutyötä koskevan vetoomuksen. Neuvottelukunnan mukaan geenivarojen tehokas suojelu ja hyödyntäminen edellyttävät kansallisten geenivaraohjelmien toteutukselle nykyistä suurempaa resursointia.

Geenivaratyölle tulee taata riittävät resurssit, jotta geenivarojen saatavuus on turvattu elintarviketurvan, huoltovarmuuden ja luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kehityksen pohjaksi. Vetoomuksen mukaan maa- ja metsätalouden geenivarojen suojelu on Suomessa suurien haasteiden edessä, koska julkiset varat geenipankkikokoelmien ylläpitämiseen ovat vähentyneet valtion tuottavuusohjelman seurauksena. Vetoomuksessa geenivaraneuvottelukunta esittää, että maataloustuotannon ja metsänviljelyn kehittämiseen liittyvissä strategisissa valinnoissa geenivarojen suojelu ja niiden hyödyntäminen kasvi- ja eläinjalostuksessa ovat edelleen keskeisellä sijalla.

Ilmastonmuutoksen vuoksi ympäristömme ja sen antamat edellytykset maa- ja metsätalouden kehittämiselle ovat tällä hetkellä nopeasti muuttumassa. Sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin perustuu siihen, että käytössä on riittävästi geneettistä vaihtelua ja erilaisia ominaisuuksia, joita kasvin- ja eläinjalostuksen keinoin voidaan tarpeen mukaan hyödyntää.

Kansainvälisesti geenivarojen suojelu ja hyödyntäminen ovat saaneet viime vuosina aivan uutta painoarvoa. Geenivaraneuvottelukunnan mukaan kansallisella tasolla samaa kehitystä ei kuitenkaan ole ollut nähtävissä. Tämä on käytännössä näkynyt geenivaratyöhön käytettyjen resurssien niukkuudessa. Sekä kasvi- että eläingeenivarakokoelmiin käytettävät varat ovat riittämättömät, jotta nykyisiä kokoelmia voitaisiin kartuttaa ja hoitaa ja uusia lajeja voitaisiin ottaa mukaan suojelutoimintaan.

Maa- ja metsätalousministeriön alainen laajapohjainen geenivaraneuvottelukunta valvoo kansallisten maa- ja metsätalouden geenivaraohjelmien täytäntöönpanoa. Kasvi- ja eläingeenivaraohjelmien toteutusta koordinoi MTT ja metsäpuiden geenivaraohjelmaa Metla.


Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 532 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015