Language selection:
På svenska
|
Haku
Luken etusivu
Eläingeenivarat
Etusivulle
Maatiaiskana
Maatiaiskana
Maatiaiskanan höyhenpeitteen väri vaihtelee mustasta ruskeaan ja punaiseen, harmaasta valkoiseen ja kirjavaan. Yksiväriset kanat ja kukot ovat kuitenkin harvinaisempia, tavallisesti höyhenpeite on pääväriltään kanoilla musta tai ruskea; kukoilla musta tai kirjava.  Kooltaan maatiaiskanat vastaavat kevyitä munijarotuja.

Maatiaiskanan munat ovat enimmäkseen keskikokoisia (53 - 63 g) tai pieniä (alle 53 g) ja väriltään yleensä beigejä, kermanvärisiä tai vaalean ruskeita. Maatiaiskanat ovat elinvoimaisina, pitkäikäisinä ja kylmää kestävinä sopeutuneet Suomen ilmastoon. Niitä pidetään lattiakanaloissa. Eläimillä on useimmiten tallella haudonta-, ravinnonhaku- ja hoivaamisvietti. Emokana hoitaa ja opettaa hautomiansa poikasia kahden tai kolmen kuukauden ajan.

Maatiaiskanalla on oma säilytysohjelma, jossa säilytetään noin tusinaa eri kantaa, joista runsaslukuisimpia ovat tyrnävänkanta, alhonkanta ja piikkiönkanta. Tiedot yllä mainituista ominaisuuksista ovat peräisin säilytysohjelman vuosiraporteista. Vuonna 2012 säilyttäjät kasvattivat 4802 kanaa ja kukkoa. Maatiaiskana on tyypillisesti omatarvekana, mistä johtuen säilytysohjelman parvet ovat pieniä, keskikoko oli vuonna 2012 noin 17,7 kanaa ja kukkoa. Perinnöllistä monimuotoisuutta vaalitaan pitämällä yhtä kukkoa noin 4-5 kanaa kohti.

Säilytysohjelma on saavuttanut tavoitteensa; suomalainen maatiaiskana ei enää ole kanarotuna häviämisuhan alainen. Osa kanakannoista on kuitenkin edelleen joko uhanalaisia tai kriittisesti uhanalaisia.
Kiuruvedenkannan kukko (kuva Mervi Honkatukia)

Säilytysohjelma vuodesta 1998

Suomalaisella maatiaiskanalla on oma säilytysohjelma, joka käynnistettiin MTT:llä vuonna 1998. Sen tavoitteena on maatiaiskanakantojen säilyttäminen rotupuhtaana ja ylläpitää monimuotoisuutta. Luonnonvarakeskus LUKE huolehtii vuosittain täydentyvästä tietokannasta, johon kootaan tietoja sekä kanankasvattajista että heidän kanojensa ulkomuotoon sekä munan- ja poikastuotantoon liittyvistä ominaisuuksista. Säilytysohjelman sääntöjä uudistettiin ja linkki niihin löytyy täältä https://maatiaiskanat.luke.fi/Maatiaiskana/.

Säilyttäjien velvoitteet

Kanankasvattajat velvoitetaan raportoimaan kanoistaan vuosittain. Suosituksena on, että säilyttäjät pitäisivät vain yhtä maatiaiskanakantaa. Säilyttäjän tehtävänä on ylläpitää ja lisätä omaa parveaan vuosittain. Maatiaiskanojen risteytymistä muiden kanarotujen kanssa ei saisi enää tapahtua, joten muiden kanarotujen pitoa tilalla ei suositella. Maatiaiskanoja tulee hoitaa niiden lajille tyypillisissä oloissa. Ikkunallinen lattiapehkukanala, jossa on ulkoilumahdollisuus, luo hyvät olosuhteet. Pienessä kanalassa yksilöt tuntevat toisensa, jolloin kanalassa säilyy vakiintunut nokkimisjärjestys, eikä välien selvittelyjä juurikaan tarvita. Orrelle nousu iltaisin ja hiedassa tai pehkussa kylpeminen ovat niin ikään kanoille tyypillisiä käyttäytymistarpeita.

Säilytysohjelman toimintaa

Uudet säilyttäjät ovat tervetulleita ohjelmaan. Liittyminen on maksutonta.

Säilyttäjät saavat myös todistuksen ohjelmaan kuulumisesta. Todistuksella voidaan vakuuttaa poikasten ostaja säilytysohjelmaan kuulumisesta. Säilytysohjelman toiminnasta julkaistaan vuosittain tiedote. Kesäseminaarissa on mahdollisuus tutustua toisiin säilyttäjiä.

Neuvotteluryhmästä säilytysryhmän 'ylin päättävä elin'

Sääntöjen uudistamisen yhteydessä säilytysohjelmalle valittiin neuvotteluryhmä, joka viime kädessä tekee säilytysohjelmaa koskevien asioiden päätökset. LUKE:n eläingeenivaratiimin jäsenet toimivat ryhmässä esittelijöinä. Ryhmän käsiteltäväksi voi esittää aiheita mm. sähköpostitse (elaingeenivarat (at) luke.fi).  

Maatiaiskanojen säilytysohjelmaa koskevat yhteydenotot

elaingeenivarat@luke.fi

Juha Kantanen juha.kantanen@luke.fi p. 029 5326 210

Jaa |
Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman säännöt 2019
Ajankohtaista mykoplasmasta
Kesäseminaari 2014
Neuvotteluryhmän 2.12.2013 kokouksen pöytäkirja
Maatiaskanan säilytysohjelman kuulumiset
Neuvotteluryhmän kokousmuistio 22.04.2013
Säilytysohjelman peruskysely
Kaisa Auvinen, Hämeen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2014
Siipikarjaliitto »
Maatiainen ry »
Säilytysohjelman tiedotteet
Tiedote 2021 »
Tiedote 2019 »
Tiedote 2018 »
Tiedote 1/2017 »
Tiedote 1/2016 »
Tiedote 1/2015 »
Tiedote 1/2014 »
Tiedote 1/2013 »
Tiedote 2/2012 »
Tiedote 1/2012 »
Tiedote 3/2011 »
Tiedote 2/2011 »
Tiedote 1/2011 »
Tiedote 2/2010 »
Tiedote 1/2010 »
Tiedote 2/2009 »
Tiedote 1/2009 »
Tiedote 1/2008 »
Tiedote 2/2007 »
Tiedote 1-2007 »
Tiedote 2-2006 »
Tiedote 1-2006 »
Tiedote 2-2005 »
Tiedote 1-2005 »
Tiedote 3-2004 (päivitetty) »
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015