Language selection:
På svenska
|
Haku
Luken etusivu
Eläingeenivarat
Etusivulle
Etusivu > Tietopaketit > Eläingeenivarat
Tervetuloa Suomen kansallisen eläingeenivaraohjelman kotisivuille!

Kansallinen eläingeenivaraohjelma toteuttaa biodiversiteettisopimusta maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalalla. Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa ohjelman koordinaatiosta. Eläingeenivaraohjelman päätavoitteena on kannustaa kotimaisten kotieläinrotujen ja niiden geenivarojen kestävään käyttöön ja ylläpitoon. Alkuperäisrotujen sukupuutto merkitsisi tärkeän geneettisen vaihtelun ja kansallisen kulttuuriperinnön katoamista ja tutkimusaineiston menettämistä.

 

Näillä kotisivuilla kerromme ohjelman toimenpiteistä, tavoitteista ja suojeltavista alkuperäisroduista.


AJANKOHTAISTA 26.03.2018

9.3.2018 Jokioisilla pidetyn vuohiseminaarin esitykset löytyvät seminaarit ja aineisto -sivulta (https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/www/Tietopaketit/Elaingeenivarat/seminaarit-aineistot)


*****************************************************************

Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman vuosiraportoinnin ohjeet löytyvät tästä linkistä.

********************************************************************

Harrastesiipikarjan terveystarkkailuohjelma

Maatiaiskanan säilyttäjille ja harrastekanojen pitäjille ehdotetaan seuraavanlaista terveystarkkailuohjelmaa:

  • Verinäytteiden otto 1 krt vuodessa tai tarvittaessa useammin (hankintojen yhteydessä) taikka viimeistään ennen myyntiä
  •  20 linnusta tai koko parvesta, jos lintuja vähemmän kuin 20 (edellyttäen että linnut riittävän vanhoja verinäytteen ottoon (> 1ml/lintu)

  •  Tutkittavat taudit ovat tarttuva keuhkoputken tulehdus (IB), tarttuva henkitorven tulehdus (ILT) ja Mycoplasma gallisepticum.


Hinta on 90 € (+ ALV)/ lähetyskerta. Valtio subventoi 71 % näytteenoton hintaa

Tavoite on että se astuisi voimaan jo vuoden vaihteen jälkeen.

Terveystarkkailuohjelman tarkoitus on olla työkalu elinkeinolle seurata tautien esiintymistä ja se muokkautuu kentän tarpeiden sekä tautitilanteen mukaan.

Ehdotuksia ja kommentteja voi lähettää Eviraan (pia.vennerstrom@evira.fi / 029 5304544) tai Eläingeenivaraohjelman koordinaatiolle (elaingeenivarat@luke.fi / 029 5326139/ Mervi Honkatukia).

* * * * *

Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman uusi tietokanta pilotointivaiheessa. Vapaaehtoiset saavat ohjelman testattavakseen. 

Suomalaisten koirarotujen geeneille perustetaan geenipankki. Lue lisää tästä linkistä!

Tiedote siipikarjan mykoplasmataudista. Lue tästä linkistä!

Maatiaiskanatiedote 2015 on ilmestynyt. Lue lisää tästä linkistä! Tiedotteessa mm. kesäpäivien ohjelma. Ilmoittaudu 27.6.2015 pidettävään kesäpäivään Maskun Kaiturin tilalla osoitteessa elaingeenivarat@luke.fi tai puh. 029 5326139/Mervi. 

Nyt kesäkuussa aloitetaan maatiaiskukkojen siemennesteen keruu rodun geeniaineksen pitkäaikaissäilytystä varten. Siemennestettä kerätään ja pakastetaan "kenttäolosuhteissa" sekä pakastuksen jälkeen analysoidaan mikroskoopilla, miten hyvin tai huonosti elävyys säilyy. Tämän lisäksi olemme kiinnostuneita testaamaan pakastetun siemennesteen käyttöä ja tuloksia keinosiemennyksessä. Tänä vuonna kerätään kukoista hornion-, kiuruveden- ja piikkiönkannasta, mahdollisesti myös savitaipaleenkannasta. Hyvä näiden maatiaiskanakantojen kasvattaja: olisitko kiinnostunut yhteistyöstä kryokonservointiprojektissamme siten, että voisimme keinosiementää kanojasi samaan kanakantaan kuuluvien kukkojen pakastesiemennesteellä? Tähän tarvitaan vielä kukkojen omistajien suostumus (jonka me neuvottelemme). Jos olet, otatko yhteyttä sähköpostilla elaingeenivarat@luke.fi ja ilmoitatko yhteystietosi. Lisätietoja Juha Kantanen puhelin 029 532 6210.

Itse projektista ja projektin tuloksista tehdään pro gradu -työ Itä-Suomen yliopiston Biologian laitoksella. Tekijänä on kazakstanilainen bioteknologian opiskelija Nurlat Kuldybayev.

Luken tiedote maatiaiskanan säilytysohjelmalaisille:

Maatiaiskanan säilytysohjelmalle on valmistumassa nettipohjainen vuosiraporttien keruujärjestelmä. Uuden systeemin kehittämisessä on ollut omat haasteensa. Vuositietojen nettirekisteröinti tulee testikäyttöön alkukesästä ennen kuin se on kaikkien maatiaiskanan säilytysohjelmalaisten (joilla on nettiyhteys) käytettävissä ensi syksynä. Ne, joilla ei ole nettiyhteyttä, täyttävät erillisen lomakkeen. Tämän uuden rekisteröintijärjestelmän kehitystyön vuoksi vuositietojen keruu on viivästynyt. Pahoittelemme tätä viivästystä. Tiedot eläimistä, niiden ilmiasusta ja tuotannosta ym, joita aiempina vuosina on kerätty vuosiraporttiin, kannattaa pitää "varmassa tallessa" ennen kuin järjestelmä toimii. Vanha vuosiraportti löytyy täältä: https://portal.mtt.fi/…/maatiaiskanan_vuosiraportti_2013.pdf

Kesäseminaari pidetään 27. kesäkuuta Kaiturin tilalla Maskussa (http://www.kaiturintila.fi). Lisätietoja on tulossa.


ELY-keskukselle toimitettava alkuperäisrotutukihakemus löytyy tästä linkistä. Palautettava viimeistään 12.5.2015

Uudistetut säännöt maatiaiskanan säilyttäjille julkaistu. Tutustu sääntöihin tästä linkistä.  

Maatiaiskanan säilytysohjelma - lisäaikaa vuosiraportointiin
Rakennamme parhaillaan uutta tietokantaa maatiaiskanaa varten. Tietokannan tarkoituksena on nopeuttaa säilytysohjelmaan rekisteröitymistä ja helpottaa vuosittaista raportointia olennaisesti.   Kevään aikana vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet säilyttäjät testaavat tietokantaa, jonka jälkeen kaikki säilyttäjät toivotetaan tervetulleeksi käyttäjiksi. Siirtymävaiheesta johtuen tämän vuoden vuosiraportointi lykkääntyy siihen asti kunnes uusi tietokanta on valmis vastaanottamaan raporttinne. Halutessanne voitte kuitenkin lähettää vuosiraporttinne tallennettavaksi joko sähköisesti taikka postitse.


Kalageenivaraohjelman suunnittelu alkoi

Maa- ja metsätalousministeriön Geenivaraneuvottelukunnan alainen kalageenivaraohjelman valmisteluryhmä aloitti toimintansa nyt joulukuussa 2014. Työn tavoitteena on laatia kalageenivaraohjelma Suomeen. Ohjelma sisältää kalakantojen nykytilanteen kuvauksen, uhanalaisuuden asteen, monimuotoisuuden ja selonteon ruokakalantuotannosta. Kalageenivaraohjelmassa kuvataan kalatalousalan toimijakenttä sekä määritellään toimijoiden rooli geenivarojen säilytyksessä ja kestävässä hyödyntämisessä. Niin ikään tarkastellaan valtion roolia ja vastuuta eri toiminnoissa ja tehtävissä sekä määritetään kriteerit kalakantojen uhanalaisuuden osalta ja milloin ja miten uhanalaiseksi määritetty kalakanta otetaan säilyttämistoimenpiteiden piiriin. Ohjelman pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2015 aikana. Kalageenivaraohjelman valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi. LUKEsta mukana ovat yksikönjohtaja Petri Heinimaa, joka toimii ryhmän sihteerinä, ja professori Juha Kantanen.


Uutiset
Hämeen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2014
16.05.2014
GeeniVarat 2013
22.05.2013
Eläinten hyvinvointikeskuksen opas siipikarjan lopetukseen
22.05.2013
Eviran tiedote broilereiden salakuljetuksesta
22.05.2013
Edullisia yöpymispaikkoja Anttolan seudulla
10.05.2013
Työpaja Suomen lehmän brändäämiseksi 7.6.2013
07.05.2013
Maatiaiskanatiedote 1/2013 on ilmestynyt
02.05.2013
Kesäseminaari kesäkuun 29.päivä
23.04.2013
Poikastuottajat
08.04.2013
Citykana -kurssi Ahlman-instituutissa
13.03.2013
Eviran ohjeet harrastesiipikarjan maahantuonnille
19.03.2013
Vuoden 2013 maatiainen
18.12.2012
Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman säännöt
28.11.2012
Maatiaiskanatiedote 2/2012 on ilmestynyt
28.11.2012
Poikastuottajakoulutuksen materiaali
18.11.2012
Eläingeenivarat 2012 -lehti
15.05.2012
Jaa |
Maatiaiskanatiedote 1/2013
Maatiaiskanatiedote 1/2014
Maatiaiskanatiedote 2012 »
Eläingeenivarat 2012
Eläingeenivarat 2012
»

Lue Eläingeenivarat-lehti 2011


»
Suomen kansallinen eläingeenivaraohjelma (pdf) »
Säilytyskarjat ja geenipankit varmistavat alkuperäisrotujen tulevaisuuden -esite (pdf) »
Suomen alkuperäiset nautarodut -esite (pdf) »
Alkuperäisrotujen säilyttämisen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset lähtökohdat (pdf) »
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015