Language selection:
På svenska
|
In English
Haku
Etusivu
Luken etusivu

Hankkeet
Jaloittelutarhat
Etusivu > Hankkeet > Jaloittelutarhat > Ympäristövaikutukset > Käsitteitä
Käsitteitä
Ravinteisiin ja ulostemikrobeihin liittyviä käsitteitä:

Enterokokki. Enterokokki kuuluu tasalämpöisten eläinten suolen normaaliin bakteeriflooraan eikä se terveelle aiheuta helposti tautia. Enterokokkia käytetään veden hygieniaindikaattoribakteerina.

Fekaalinen koliformi. Fekaaliset koliformit eli lämpökestoiset koliformit ovat indikaattoribakteereja, joita käytetään veden hygieenisen laadun mittaamiseen.

Fosfaattifosfori. Fosfaattifosfori on pääasiallinen levien käyttämä fosforiyhdiste. Fosfaattifosforilla tarkoitetaan liuennutta epäorgaanista fosforia.

Indikaattoribakteeri. Varsinaisten taudinaiheuttajien määrittäminen vesistä on työlästä ja hidasta ja siksi veden hygieenisen laadun tutkimuksessa käytetään epäsuoraa menetelmää. Vedestä pyritään määrittämään tasalämpöisten eläinten normaaleina suolistoloisina elävien bakteerien lukumääriä. Näillä niin kutsutuilla indikaattoribakteereilla ei sinällään tarvitse olla mitään tekemistä ihmisen tautien kanssa, mutta niiden läsnäolo vedessä osoittaa veden todennäköisesti olleen kosketuksissa ulosteen kanssa ja sen vuoksi saattavan sisältää myös taudinaiheuttajia. Tyypillisiä hygieniaindikaattoreita ovat koliformiset bakteerit (ns. kokonaiskoliformit), fekaaliset koliformit, enterokokit, sulfiittia pelkistävät klostridit ja kolifaagit.

Kokonaisfosfori. Kokonaisfosforipitoisuus ilmoittaa vedessä olevan fosforin kokonaismäärän.

Kokonaistyppi. Kokonaistyppi ilmoittaa veden kokonaistyppipitoisuuden. Siihen sisältyvät kaikki eri typen esiintymismuodot, kuten orgaaninen typpi ja epäorgaaniset typenmuodot. Nitraatin, nitriitin ja ammoniumin pitoisuudet voidaan mitata myös erikseen.

Kolifaagi. Kolifaagit ovat viruksia, jotka infektoivat Escherichia coli -bakteereja.

Koliforminen bakteeri. Koliformiset bakteerit (ns. kokonaiskoliformit), yleensä E. colia lukuun ottamatta, saattavat olla peräisin muualtakin kuin ihmisen tai tasalämpöisen eläimen ulosteista. Siten niiden esiintymistä voidaan pitää vain veden yleisen likaantumisen ilmentäjinä.

pmy. Pesäkettä muodostava yksikkö (pmy) kuvaa maljalle joutuneiden elävien bakteerisolujen lukumäärää.

Sulfiittia pelkistävä klostridi. Sulfiittia pelkistävät klostridit ovat indikaattoribakteereja, jotka kuvaavat pitkäkestoista ulosteperäistä saastuntaa.

 


Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015