Language selection:
På svenska
|
In English
Haku
Etusivu
Luken etusivu

Hankkeet
Jaloittelutarhat
Etusivu > Hankkeet > Jaloittelutarhat
Jaloittelutarhat

Tämä sivusto käsittelee tuotantoeläinten ulkoilua ja jaloittelutarhoja. Sivuilla esitellään tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia ja käytännön kokemuksia jaloittelutarhojen toteuttamisesta ja käytöstä Suomessa.Lisäksi sivustolla esitellään tuotantoeläinten ulkoilua ja jaloittelualueita koskeva lainsäädäntö.Sivujen suora osoite on www.mtt.fi/tarhat.

Osa esitellyistä tuloksista on peräisin nautojen ulkokasvatushankkeista. Tuloksia ulkokasvatuksesta voi osin soveltaa myös jaloitteluun ja jaloittelutarhoihin.

Sivusto koostuu seuraavista aihekokonaisuuksista:

  • Rakentaminen: Jaloittelutarhan rakentamisen vaiheet käydään läpi ja erilaisia tarhan toteuttamivaihtoehtoja esitellään.
  • Ympäristövaikutukset: Tarkastellaan jaloittelu- ja ulkotarhojen ympäristövaikutuksia ja niiden vähentämiskeinoja.

Tiedot sivuilla käytetystä lähdekirjallisuudesta on koottu jokaisen sivun loppuun kirjallisuusluetteloon. Kirjallisuusluettelot sisältävät myös sähköisiä linkkejä alkuperäisiin lähteisiin.

 Lisäksi sivustolla on seuraavat lisätietolinkit: 

  • Kirjallisuutta: Sisältää kaiken sivuilla käytetyn kirjallisuuden lähdetiedot teemoittain ryhmiteltynä.
  • Hankkeita: Esittelee tutkimus- ja kehittämishankkeita jaloittelualueista ja jätevesienkäsittelystä.
  • Linkkejä: Sisältää linkkejä muille aiheesta tietoa tarjoaville internetsivustoille.

Sivut on toteutettu osana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) kehittämishanketta Pohjamateriaalit ja vesien käsittely nautaeläinten jaloittelutarhoissa. Kehittämishankkeen päärahoittaja vuosina 2004-2007 oli Euroopan aluekehitysrahasto.


Kirjallisuutta »
Hankkeita »
Sivujen toteutus »
Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015