SuomeksiPå svenska
LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Yritysten luokittelu

Kirjanpitoyritysten luokittelu tarkasteluryhmiin

Luken Tilastopalvelut tai mikään muukaan kirjanpitotulosten käyttäjätaho ei julkaise yksittäisten yritysten tuloksia vaan aina vähintään viiden yrityksen ryhmästä laskettuina keskiarvotuloksia. Luken Tilastopalveluiden julkaisuissa kirjanpitotulokset julkaistaan alueittain, tuotantosuunnittain ja kokoluokittain ryhmäkeskiarvoina.

Toimialaluokittelu

Yritysten toiminta jaetaan eri toimialoihin, joita ovat maatalous, puutarhatalous, metsätalous, porotalous ja muu yritystoiminta. Sekä yritysten tuotot ja kulut että myös tase-erät jaotellaan edellä mainittuihin toimialoihin.
Porotalouden verkkopalvelussa esitettävät tulokset sisältävät vain porotalouden toimialan tuotto-, kustannus- ja tase-erät.

Alueluokittelu

Kannattavuuskirjanpitojärjestelmässä kaikki paliskunnista yhdistelemällä muodostetut aluejaottelut ovat käytännössä mahdollisia. Tietosuojan ja tulosten yleistettävyyden vuoksi käytetään kuitenkin suurempia alueita, jotta tilamäärä nousee riittävän suureksi. Tulosjulkistuksissa käytetään kahta hiukan erilaista poronhoitoaluejakoa sekä merkkipiirialueita yhdistämällä saatua alueluokittelua. Tavoitteena on ollut jakaa poronhoitoalue sisäisesti mahdollisimman samanlaisiin alueisiin.

Tilakokoluokittelu

Yritysten kokoluokat määritetään eloporomäärän perusteella. Kokoluokkia on viisi: 80-100 (melko pieni), 100-130 (keskikokoinen), 130-180 (melko suuri), 180-230 (suuri), >230 (hyvin suuri).
Taloustohtorin tulokset on laskettu yritystä kohti, mutta tulostukset sisältävät myös mm. tiedot poromääristä, joihin euromääräisiä tuloksia voidaan suhteuttaa.

Painotus

Kirjanpitoyritykset ovat keskimääräistä suurempia ja niiden kannattavuuskin saattaa olla keskimääräistä parempi. Kirjanpitoyrityksiltä saatuja tuloksia painottamalla voidaan kuitenkin laskea keskimääräisten suomalaisten eloporotukeen ylettyvien porotalousyrityksen taloudelliset tulokset. Painotus perustuu kaikkien yli 80 eloporoa omaavien yritysten lukumääriin eri poronhoitoalueilla ja eri kokoluokissa kunakin poronhoitovuonna.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi