SuomeksiPå svenska
LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tuloslaskelma

Tulosten laskenta

Kannattavuuskirjanpidossa käytettävät laskelmakehikot perustuvat Yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksiin. Kannattavuuskirjanpidossa yritysten yksittäiset tulo- ja menoerät kohdennetaan suoriteperusteen mukaisesti tuotoiksi ja kustannuksiksi sille vuodelle, jolloin tuotanto on aikaansaatu. Näin esimerkiksi sato- ja tuotosvaihtelut heijastuvat suoraan vuosittaisiin tulos- ja kannattavuuslukuihin.

OIKAISTU TULOSLASKELMA
   MYYNTITUOTOT
+   Tuet
= LIIKEVAIHTO
+   tuotevarastojen ja porokarjaomaisuuden lisäys
-   tuotevarastojen ja porokarjaomaisuuden vähennys
+   sisäiset siirrot (luovutukset)
+   porotalouden muut tuotot
= TUOTOT YHTEENSÄ (=Kokonaistuotto)
-    muuttuvat kulut
-    kiinteät kulut
    (sisältää yrittäjäperheen palkkavaatimuksen)
= KÄYTTÖKATE
-   poistot
= LIIKETULOS
+   rahoitustuotot
-   korot ja rahoituskulut
= NETTOTULOS
-   oman pääoman korkovaatimus
= YRITTÄJÄNVOITTO

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi