SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Porotalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Taustatiedot

www.luke.fi/taloustohtori/porotalous

Porotalouden kannattavuuskirjanpitotulokset

Porotalouden kannattavuuskirjanpito -verkkopalvelu tarjoaa käyttäjälle erityyppisten porotalousyritysten taloutta koskevia keskiarvotulostuksia tilikaudesta 2002/2003 eteenpäin. Tulokset perustuvat Luken Tilastopalveluiden yrityskohtaiseen porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineistoon, johon kuuluu vuosittain n. 75 porotaloutta harjoittavaa yritystä. Tulokset on painotettu koko poronhoitoalueen noin 1000 yli 80 eloporon kokoisen porotalousyrityksen perusteella lasketuilla määräpainoilla. Tulokset on näin yleistettävissä kuvaamaan tämän yritysjoukon tuloksia.

Palvelu koostuu kahdesta osasta:
1. Tilikaudesta 2002/2003 lähtien aikasarjatulosteet sekä yksittäisten tilivuosien perustulosteet:
Perustulostuksissa käyttäjä valitsee tulostuksen vaihtoehdoista, jotka sisältävät tulos-, tase- ja tunnuslukutulosteet, tuotto- ja kustannuserittelyt sekä keskeiset tulo- ja kannattavuusmittarit poronhoitoalueittain sekä merkkipiireistä muodostettujen alueiden ja tilakoon mukaan. Kaikki taulukot tehdään reaaliajassa käyttäjän valinnan mukaan.

2.  Käyttäjän määrittelemät tulostukset (Omat valinnat):
Omat valinnat - osiossa käyttäjä voi valita raportin sekä tekijät, joiden mukaisesti yritykset luokitellaan ryhmiin ryhmäkeskiarvoja laskettaessa (luokittelijat).
Tarjolla olevista raporttivaihtoehdoista ja luokittelevista tekijöitä on muodostettavissa tuhansia erilaisia tulostetaulukoita. Myös nämä taulukot tehdään reaaliajassa käyttäjän valinnan mukaan. Raportit ovat tulostettavissa myös ruotsin- ja englanninkielisinä.

Keskiarvotulosten lisäksi tuloksia voi tarkastella 4 eri luokittelutekijän suhteen "hyvät/heikot" -ryhmittelyllä. Tällöin tulokset lasketaan siten, että kaikista paras ja heikoin kymmenesosa yrityksistä jätetään pois ja lasketaaan seuraavaksi parhaan/heikoimman viidenneksen painotettu keskiarvo.

Taloustohtorin  verkkopalvelujen porotaloustulospalvelun tuottajat:

Verkkopalvelu, laskenta- ja raportointijärjestelmän tekninen toteutus: 
Luke Tilastopalvelut / Arto Latukka

Kannattavuuskirjanpidon operatiiviset sekä raportoinnin tietokantajärjestelmät:
Luke Tilastopalvelut / Jukka Tauriainen, Olli Rantala

Martti -tallennus-, tilinpäätöslaskenta- ja raportointiohjelmisto:
Luke Tilastopalvelut / Sami Chaudhary

Porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineiston keruu ja tallennus sekä painotusaineisto:
Paliskuntain Yhdistys

Porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineiston tarkastukset ja käsittelyt:
Luke Tilastopalvelut / Marja Vilja

Porotalouden ennustejärjestelmä ja -tulokset:
Luke Tilastopalvelut / Jukka Tauriainen

Porotalouden painotusmenetelmä:
Luke Tilastopalvelut / Arto Latukka ja Jukka Tauriainen

Porotalous -verkkopalvelun internet -käyttöliittymä:
Luke Tilastopalvelut / Jussi Iltanen

Palvelun ulkoasun suunnittelu:
Sofis Design Oy

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi