LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Taustatiedot
www.luke.fi/taloustohtori/porotalous/porotilamatkailu/

Palvelu tarjoaa Porotalouden aluetaloudelliset vaikutukset -hankkeen (POROTA) tuottamat porotilamatkailuyritysten taloutta kuvaavat kokonaistulokset Inarin, Rovaniemen ja Posion kunnista.
Tulokset perustuvat tutkimushankkeessa kerättyyn seitsemän yrityksen laajuiseen aineistoon. Porotilamatkailusta laskettiin yritysten keskimääräiset tulokset matkailuporoa kohti. Näin saadut yksikkötulokset kerrottiin kunkin tutkimuskunnan arvioiduilla matkailuporojen määrällä, jolloin saatiin tutkimuskunnittain aggregoidut tulokset. Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että tulokset eivät ole edustavia, vaan lähinnä suuntaa antavia.

________________________________________

Porotilamatkailu -osion tuottajat:

Perusaineisto
     Tutkimuskuntien porotilamatkailuyritykset

Laskenta- ja raportointijärjestelmän toteutus
     Luke Tilastopalvelut / Marja Vilja, Jukka Tauriainen

Verkkopalvelun Internet-käyttöliittymä:
     Luke Tilastopalvelut / Jussi Iltanen

Rahoitus:
     Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi