LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Taselaskelma
        Taselaskelma, 1000 euroa         2018 2018 2018
Inari Rovaniemi Posio
Matkailuporojen määrä 250 200 50
VASTAAVAA 1389 1111 278
    Aineettomat hyödykkeet 0,9 0,7 0,2
         Muut pitkävaikutteiset menot 0,9 0,7 0,2
    Aineelliset (käyttöomaisuus) 655 524 131
          Maa- ja vesialueet 55 44 11
          Rakennukset 390 312 78
          Koneet ja kalusto 153 122 31
          Liittymismaksut 18 14 4
          Muut aineelliset hyödykkeet 39 31 8
    Pitkäaikaiset sijoitukset 47 37 9
    Vaihto-omaisuus 44 35 9
          Valmiit tuotteet 10 8 2
          Muu vaihto-omaisuus 34 27 7
    Saamiset 190 152 38
    Rahoitusomaisuus 454 363 91
VASTATTAVAA 1389 1111 278
    Oma Pääoma 971 777 194
    Pitkäaikainen vieras pääoma 173 138 35
    Lyhytaikainen vieras pääoma 236 189 47
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi