LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut             2020-2021
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 180 300 880
Tiloja otoksessa 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Eloporot 148 235 239 197
Yrittäjänvoitto -19 400 -17 600 -14 300 -17 300
        + Palkkavaatimus 20 800 20 700 20 600 20 700
        + Korkovaatimus 1 830 2 990 2 900 2 430
Yrittäjätulo 3 160 5 980 9 160 5 770
Kannattavuuskerroin 0,14 0,25 0,39 0,25
Yrittäjätulo 3 160 5 980 9 160 5 770
        - Korkovaatimus -1 840 -3 000 -2 900 -2 440
=Työansio 1 320 2 990 6 260 3 330
        Työtunnit 1 300 1 290 1 280 1 290
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 1,1 2,3 4,9 2,6
        Oma pääoma 68 700 101 000 104 000 87 300
        Koko pääoma 71 100 113 100 121 000 96 600
Omavaraisuusaste 96,6 89,3 85,9 90,3
        Korvaus koko pääomalle -17 600 -14 400 -11 100 -14 700
        Pääoma tilikautena 71 900 114 100 122 700 97 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -24,5 -12,7 -9,1 -15,1

9684824
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi