LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 6.2.2023
            Tunnusluvut             2020_2021
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 480 880
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 148 234 197
Yrittäjänvoitto -19 400 -16 100 -17 300
        + Palkkavaatimus 20 800 20 700 20 700
        + Korkovaatimus 1 830 2 910 2 430
Yrittäjätulo 3 160 7 490 5 770
Kannattavuuskerroin 0,14 0,32 0,25
Yrittäjätulo 3 160 7 490 5 770
        - Korkovaatimus -1 840 -2 920 -2 440
=Työansio 1 320 4 570 3 330
        Työtunnit 1 300 1 290 1 290
=Työtuntiansio 1,1 3,5 2,6
        Oma pääoma 68 700 103 900 87 300
        Koko pääoma 71 100 114 400 96 600
Omavaraisuusaste 96,6 90,8 90,3
        Korvaus koko pääomalle -17 600 -13 000 -14 700
        Pääoma tilikautena 71 900 116 800 97 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -24,5 -11,2 -15,1

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi