LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut             2020_2021
Hyvin suuri Suuri Melko suuri Keskikokoinen Melko pieni Keskiarvo
Tiloja edustettuna 170 110 180 230 180 880
Tiloja otoksessa 20<n<30 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 467 203 145 119 90 197
Yrittäjänvoitto -8 290 -18 700 -22 100 -19 100 -18 000 -17 300
        + Palkkavaatimus 26 600 20 500 20 200 19 100 17 900 20 700
        + Korkovaatimus 5 170 2 030 1 870 2 040 1 160 2 430
Yrittäjätulo 23 500 3 740 -150 2 030 1 060 5 770
Kannattavuuskerroin 0,74 0,17 -0,01 0,10 0,06 0,25
Yrittäjätulo 23 500 3 740 -150 2 030 1 060 5 770
        - Korkovaatimus -5 180 -2 030 -1 880 -2 040 -1 160 -2 440
=Työansio 18 300 1 710 -2 030 -10 -100 3 330
        Työtunnit 1 660 1 270 1 260 1 190 1 120 1 290
=Työtuntiansio 11,0 1,3 -1,4 -0,0 -0,1 2,6
        Oma pääoma 199 300 74 500 64 800 65 700 39 700 87 300
        Koko pääoma 216 600 97 200 68 300 74 300 40 300 96 600
Omavaraisuusaste 92,0 76,6 94,9 88,5 98,5 90,3
        Korvaus koko pääomalle -2 850 -16 300 -20 100 -17 000 -16 800 -14 700
        Pääoma tilikautena 218 400 95 900 70 900 74 700 41 700 97 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,3 -17,0 -28,4 -22,8 -40,4 -15,1

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi