LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tulos, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
Tuloslaskelma 2020-2021
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 180 300 880
Tiloja otoksessa 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Eloporot 148 235 239 197
Myyntituotot 16 100 17 400 19 400 17 500
        Tuet 4 410 6 980 7 060 5 840
Liikevaihto 20 500 24 400 26 500 23 300
Kokonaistuotto 33 000 38 000 47 300 38 900
        Muuttuvat kulut -23 500 -23 800 -27 600 -24 900
        Palkkavaatimus -20 800 -20 600 -20 600 -20 700
        Kiinteät kulut -3 150 -2 810 -3 320 -3 140
Käyttökate -14 400 -9 280 -4 260 -9 950
        Poistot -3 150 -5 200 -6 910 -4 840
Liiketulos -17 600 -14 400 -11 100 -14 700
        Nettorahoituskulut -50 -220 -270 -160
Nettotulos -17 600 -14 600 -11 400 -14 900
        Korkovaatimus -1 840 -3 000 -2 900 -2 440
Yrittäjänvoitto -19 400 -17 600 -14 300 -17 300

9684806
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi