LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tase, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Taselaskelma             2020_2021
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 480 880
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 148 234 197
VASTAAVAA 71 100 114 400 96 600
    Aineettomat hyödykkeet 0 0 0
          Maa-alueet 50 0 20
          Rakennukset 4 710 3 080 3 840
          Koneet ja kalusto 12 200 24 900 20 300
          Salaojitukset 0 0 0
          Kasvustot 0 0 0
          Muu käyttöomaisuus 0 0 0
    Pitkäaikaiset sijoitukset 0 0 0
    Vaihto-omaisuus 47 800 73 900 62 600
    Saamiset 6 300 12 500 9 830
    Rahoitusomaisuus 0 0 0
VASTATTAVAA 71 100 114 400 96 600
  Oma Pääoma 68 700 103 900 87 300
Velat yhteensä 2 430 10 500 9 350

9684812
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi