SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut             2019_2020
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 180 320 900
Tiloja otoksessa 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Eloporot 147 239 249 202
Yrittäjänvoitto -12 400 -13 900 -4 320 -9 890
        + Palkkavaatimus 20 400 17 400 18 600 19 200
        + Korkovaatimus 1 970 3 280 2 930 2 570
Yrittäjätulo 10 000 6 750 17 400 11 900
Kannattavuuskerroin 0,44 0,33 0,81 0,55
Yrittäjätulo 10 000 6 750 17 400 11 900
        - Korkovaatimus -1 970 -3 280 -2 930 -2 570
=Työansio 7 990 3 470 14 200 9 260
        Työtunnit 1 270 1 080 1 150 1 190
=Työtuntiansio 6,3 3,2 12,3 7,7
        Oma pääoma 72 200 105 500 107 000 91 200
        Koko pääoma 73 900 116 000 129 500 101 900
Omavaraisuusaste 97,7 91,0 82,9 89,6
        Korvaus koko pääomalle -10 400 -10 200 -770 -7 000
        Pääoma tilikautena 72 100 111 200 124 800 98 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -14,5 -9,2 -0,4 -7,0

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi