LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut             2017_2018
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 190 320 900
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 151 203 249 197
Yrittäjänvoitto -12 500 -24 500 -9 050 -13 800
        + Palkkavaatimus 20 300 21 300 19 000 20 100
        + Korkovaatimus 1 810 2 940 3 950 2 800
Yrittäjätulo 9 570 -260 14 000 9 080
Kannattavuuskerroin 0,43 -0,01 0,61 0,40
Yrittäjätulo 9 570 -260 14 000 9 080
        - Korkovaatimus -1 810 -2 940 -3 960 -2 810
=Työansio 7 760 -3 210 10 000 6 270
        Työtunnit 1 290 1 350 1 210 1 270
=Työtuntiansio 6,0 -2,4 8,2 4,9
        Oma pääoma 69 800 86 300 116 200 89 700
        Koko pääoma 71 500 91 800 130 700 96 800
Omavaraisuusaste 97,5 94,1 88,9 92,7
        Korvaus koko pääomalle -10 700 -21 400 -4 900 -10 800
        Pääoma tilikautena 70 600 92 500 126 900 95 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti -15,2 -23,2 -3,9 -11,4

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi