LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Tunnusluvut             2017_2018
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 510 900
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 151 221 197
Yrittäjänvoitto -12 500 -14 800 -13 800
        + Palkkavaatimus 20 300 17 800 20 100
        + Korkovaatimus 1 810 3 240 2 800
Yrittäjätulo 9 570 6 280 9 080
Kannattavuuskerroin 0,43 0,30 0,40
Yrittäjätulo 9 570 6 280 9 080
        - Korkovaatimus -1 810 -3 240 -2 810
=Työansio 7 760 3 030 6 270
        Työtunnit 1 290 1 130 1 270
=Työtuntiansio 6,0 2,7 4,9
        Oma pääoma 69 800 98 800 89 700
        Koko pääoma 71 500 108 300 96 800
Omavaraisuusaste 97,5 91,2 92,7
        Korvaus koko pääomalle -10 700 -11 400 -10 800
        Pääoma tilikautena 70 600 107 300 95 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti -15,2 -10,6 -11,4

9635567
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi