LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut             2017_2018
Hyvin suuri Suuri Melko suuri Keskikokoinen Melko pieni Keskiarvo
Tiloja edustettuna 190 90 290 150 190 900
Tiloja otoksessa 20<n<30 4<n<10 11<n<20 4<n<10 4<n<10 70<n<80
Eloporot 431 206 154 114 90 197
Yrittäjänvoitto 1 740 -22 300 -18 100 -15 800 -17 000 -13 800
        + Palkkavaatimus 25 900 17 800 21 000 19 300 14 600 20 100
        + Korkovaatimus 6 140 2 550 2 380 1 580 1 200 2 800
Yrittäjätulo 33 700 -2 000 5 200 5 070 -1 320 9 080
Kannattavuuskerroin 1,05 -0,10 0,22 0,24 -0,08 0,40
Yrittäjätulo 33 700 -2 000 5 200 5 070 -1 320 9 080
        - Korkovaatimus -6 150 -2 550 -2 380 -1 580 -1 200 -2 810
=Työansio 27 600 -4 550 2 810 3 480 -2 520 6 270
        Työtunnit 1 640 1 130 1 330 1 220 920 1 270
=Työtuntiansio 16,8 -4,0 2,1 2,8 -2,7 4,9
        Oma pääoma 182 700 83 500 75 700 60 300 44 100 89 700
        Koko pääoma 204 500 91 500 79 500 62 000 45 300 96 800
Omavaraisuusaste 89,3 91,3 95,2 97,2 97,4 92,7
        Korvaus koko pääomalle 8 180 -19 600 -15 600 -14 200 -15 800 -10 800
        Pääoma tilikautena 200 600 93 900 78 500 58 400 44 900 95 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti 4,1 -20,9 -20,0 -24,4 -35,3 -11,4

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi