LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tulos, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
Tuloslaskelma 2017-2018
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 190 320 900
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 151 203 249 197
Myyntituotot 15 800 20 900 26 600 20 700
        Tuet 4 320 6 420 6 540 5 540
Liikevaihto 20 100 27 300 33 100 26 200
Kokonaistuotto 34 300 34 700 52 900 41 000
        Muuttuvat kulut -19 300 -27 900 -28 600 -24 400
        Palkkavaatimus -20 300 -21 300 -19 000 -20 000
        Kiinteät kulut -2 380 -3 130 -2 630 -2 630
Käyttökate -7 790 -17 700 2 570 -6 170
        Poistot -2 940 -3 720 -7 470 -4 720
Liiketulos -10 700 -21 400 -4 900 -10 800
        Nettorahoituskulut -20 -120 -200 -110
Nettotulos -10 700 -21 500 -5 100 -10 900
        Korkovaatimus -1 810 -2 940 -3 960 -2 810
Yrittäjänvoitto -12 500 -24 500 -9 050 -13 800

9635555
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi