LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tulos, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
Tuloslaskelma 2017_2018
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 510 900
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 151 221 197
Myyntituotot 15 800 22 300 20 700
        Tuet 4 320 6 150 5 540
Liikevaihto 20 100 28 400 26 200
Kokonaistuotto 34 300 42 300 41 000
        Muuttuvat kulut -19 300 -27 600 -24 400
        Palkkavaatimus -20 300 -17 800 -20 000
        Kiinteät kulut -2 380 -2 700 -2 630
Käyttökate -7 790 -5 900 -6 170
        Poistot -2 940 -5 520 -4 720
Liiketulos -10 700 -11 400 -10 800
        Nettorahoituskulut -20 -140 -110
Nettotulos -10 700 -11 500 -10 900
        Korkovaatimus -1 810 -3 240 -2 810
Yrittäjänvoitto -12 500 -14 800 -13 800

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi