LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tase, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Taselaskelma             2017_2018
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 190 320 900
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 151 203 249 197
VASTAAVAA 71 500 91 800 130 700 96 800
    Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 0
          Maa-alueet 80 0 0 30
          Rakennukset 4 100 1 900 4 240 3 690
          Koneet ja kalusto 11 600 16 100 32 100 19 800
          Salaojitukset 0 0 0 0
          Kasvustot 0 0 0 0
          Muu käyttöomaisuus 0 0 0 0
    Pitkäaikaiset sijoitukset 0 0 0 0
    Vaihto-omaisuus 52 900 69 600 89 600 69 400
    Saamiset 2 940 4 160 4 830 3 860
    Rahoitusomaisuus 0 0 0 0
VASTATTAVAA 71 500 91 800 130 700 96 800
  Oma Pääoma 69 800 86 300 116 200 89 700
Velat yhteensä 1 770 5 440 14 500 7 070

9635579
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi