LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tase, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
                        Taselaskelma                 2017-2018
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 510 900
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 151 221 197
VASTAAVAA 71 500 108 300 96 800
    Aineettomat hyödykkeet 0 0 0
          Maa-alueet 80 0 30
          Rakennukset 4 100 3 550 3 690
          Koneet ja kalusto 11 600 23 500 19 800
          Salaojitukset 0 0 0
          Kasvustot 0 0 0
          Muu käyttöomaisuus 0 0 0
    Pitkäaikaiset sijoitukset 0 0 0
    Vaihto-omaisuus 52 900 77 100 69 400
    Saamiset 2 940 4 140 3 860
    Rahoitusomaisuus 0 0 0
VASTATTAVAA 71 500 108 300 96 800
  Oma Pääoma 69 800 98 800 89 700
Velat yhteensä 1 770 9 580 7 070

9635561
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi