LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Tunnusluvut             2016_2017
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 520 920
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 148 224 192
Yrittäjänvoitto -11 500 -8 560 -10 000
        + Palkkavaatimus 21 000 19 700 20 800
        + Korkovaatimus 1 710 2 950 2 460
Yrittäjätulo 11 200 14 100 13 200
Kannattavuuskerroin 0,49 0,62 0,57
Yrittäjätulo 11 200 14 100 13 200
        - Korkovaatimus -1 720 -2 960 -2 460
=Työansio 9 500 11 100 10 800
        Työtunnit 1 330 1 240 1 310
=Työtuntiansio 7,1 8,9 8,2
        Oma pääoma 66 800 104 700 89 900
        Koko pääoma 69 000 113 300 96 000
Omavaraisuusaste 96,7 92,3 93,6
        Korvaus koko pääomalle -9 770 -5 430 -7 470
        Pääoma tilikautena 67 500 109 900 93 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -14,5 -4,9 -8,0

9611442
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi