LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
            Tunnusluvut             2016_2017
Hyvin suuri Suuri Melko suuri Keskikokoinen Melko pieni Keskiarvo
Tiloja edustettuna 200 90 220 230 160 920
Tiloja otoksessa 20<n<30 4<n<10 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Eloporot 404 203 144 121 89 192
Yrittäjänvoitto 5 970 -11 300 -13 100 -19 100 -12 100 -10 000
        + Palkkavaatimus 25 600 18 200 21 400 21 000 15 300 20 800
        + Korkovaatimus 5 010 2 540 1 920 1 640 1 130 2 460
Yrittäjätulo 36 600 9 380 10 200 3 490 4 270 13 200
Kannattavuuskerroin 1,20 0,45 0,44 0,15 0,26 0,57
Yrittäjätulo 36 600 9 380 10 200 3 490 4 270 13 200
        - Korkovaatimus -5 020 -2 540 -1 920 -1 650 -1 140 -2 460
=Työansio 31 600 6 840 8 230 1 840 3 130 10 800
        Työtunnit 1 610 1 150 1 350 1 320 960 1 310
=Työtuntiansio 19,5 6,0 6,1 1,4 3,2 8,2
        Oma pääoma 190 100 85 500 74 700 51 600 42 600 89 900
        Koko pääoma 203 500 97 100 76 200 57 300 43 300 96 000
Omavaraisuusaste 93,4 88,1 98,0 90,1 98,2 93,6
        Korvaus koko pääomalle 11 100 -8 560 -11 100 -17 300 -10 900 -7 470
        Pääoma tilikautena 192 500 95 500 74 900 57 500 42 700 93 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti 5,8 -9,0 -14,9 -30,2 -25,7 -8,0

9611451
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi