LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tulos, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
Tuloslaskelma 2016_2017
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 190 330 920
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 148 201 240 192
Myyntituotot 14 700 18 600 28 600 20 500
        Tuet 4 130 5 590 6 720 5 370
Liikevaihto 18 900 24 100 35 400 25 900
Kokonaistuotto 35 200 35 600 54 200 42 100
        Muuttuvat kulut -19 200 -23 900 -23 100 -21 600
        Palkkavaatimus -21 000 -22 800 -19 300 -20 800
        Kiinteät kulut -2 210 -3 300 -2 930 -2 700
Käyttökate -7 250 -14 500 8 860 -3 020
        Poistot -2 520 -3 720 -7 180 -4 440
Liiketulos -9 770 -18 200 1 680 -7 470
        Nettorahoituskulut -40 -280 -120 -120
Nettotulos -9 800 -18 500 1 560 -7 590
        Korkovaatimus -1 720 -2 480 -3 350 -2 460
Yrittäjänvoitto -11 500 -21 000 -1 790 -10 000

9611430
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi