LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tulos, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
Tuloslaskelma 2016_2017
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 520 920
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 148 224 192
Myyntituotot 14 700 24 400 20 500
        Tuet 4 130 6 220 5 370
Liikevaihto 18 900 30 600 25 900
Kokonaistuotto 35 200 46 200 42 100
        Muuttuvat kulut -19 200 -23 400 -21 600
        Palkkavaatimus -21 000 -19 600 -20 800
        Kiinteät kulut -2 210 -2 860 -2 700
Käyttökate -7 250 220 -3 020
        Poistot -2 520 -5 660 -4 440
Liiketulos -9 770 -5 430 -7 470
        Nettorahoituskulut -40 -170 -120
Nettotulos -9 800 -5 600 -7 590
        Korkovaatimus -1 720 -2 960 -2 460
Yrittäjänvoitto -11 500 -8 560 -10 000

9611427
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi