LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tase, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
            Taselaskelma             2016_2017
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 190 330 920
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 148 201 240 192
VASTAAVAA 69 000 92 400 130 600 96 000
    Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 0
          Maa-alueet 40 0 0 10
          Rakennukset 4 160 2 520 9 760 5 820
          Koneet ja kalusto 9 600 15 800 28 300 17 600
          Salaojitukset 0 0 0 0
          Kasvustot 0 0 0 0
          Muu käyttöomaisuus 0 0 0 0
    Pitkäaikaiset sijoitukset 0 0 0 0
    Vaihto-omaisuus 53 000 70 500 88 000 69 200
    Saamiset 2 200 3 470 4 490 3 290
    Rahoitusomaisuus 0 0 0 0
VASTATTAVAA 69 000 92 400 130 600 96 000
  Oma Pääoma 66 800 84 100 121 100 89 900
Velat yhteensä 2 240 8 280 9 470 6 110

9611454
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi